Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

muchomorek_987

Members
  • Posts

    3
  • Joined

  • Last visited

muchomorek_987's Achievements

Tree Puncher

Tree Puncher (2/8)

0

Reputation

  1. ok ---- Raport awarii Minecrafta ---- OSTRZEŻENIE: obecne są coremody: EnderCorePlugin (EnderCore-1.12.2-0.5.53-core.jar) CorePlugin (SmoothFont-mc1.12.2-2.0-alpha-9.jar) BedPatch (bedpatch-2.2-1.12.2.jar) Nie zgłaszaj się do Forge! (Jeśli nie wyłączyłeś coremodu FoamFix, spróbuj wyłączyć go w konfiguracji! Zauważ, że ten fragment tekstu nadal będzie się pojawiał.) (foamfix-0.10.5-1.12.2.jar) LoadingPlugin (RandomThings-MC1.12.2- 4.2.7.jar) ForgelinPlugin (Forgelin-1.8.2.jar) StructureUtilsASM (StructureUtils-1.1.0.4.jar) CTMCorePlugin (CTM-MC1.12.2-0.3.3.22.jar) IELoadingPlugin (ImmersiveEngineering-core-0.12-89. jar) BNBGamingCore (BNBGamingCore-1.12.2-0.10.0.jar) LoadingPlugin (ResourceLoader-MC1.12.1-1.5.3.jar) LoadingPlugin (LoadingTips-1.12.2-1.1.0.jar) SurgeLoadingPlugin (Surge-1.12.2-2.0.77.jar) OpenModsCorePlugin (OpenModsLib-1.12.2-0.12.1.jar) Skontaktuj się z ich autorami PRZED skontaktowaniem się z kuźnią // Kto nas założył TNT? Godzina: 21.11.21 16:14 Opis: Wyjątek w pętli taktu serwera net.minecraftforge.fml.common.LoaderExceptionModCrash: Złapano wyjątek z MineTogetherServer (minetogetherserver) Spowodowany przez: com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: oczekiwano BEGIN_OBJECT, ale było STRING w wierszu 1 kolumna 1 ścieżka Google $ na com. .gson.Gson.fromJson(Gson.java:899) w com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:852) w com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:801) w sieci. creeperhost.minetogether.serverstuffs.CreeperHostServer.deserializePreload (CreeperHostServer.java:519) w net.creeperhost.minetogether.serverstuffs.CreeperHostServer.serverStarting (CreeperHostServer.java:124) w sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0 (Metoda Ojczysty) w sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) w sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) w java.lang.reflect.Method.invoke.:497 . common.FMLModContainer.handleModStateEvent (FMLModContainer.java:624) w sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2.invoke (nieznane źródło) w sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) w java.lang. Method.invoke(Method.java:497) na com.google.common.eventbus.Subscriber.invokeSubscriberMethod(Subscriber.java:91) na com.google.common.eventbus.Subscriber$SynchronizedSubscriber.invokeSubscriberMethod(Subscriber.java:150) pod adresem com.google.common.eventbus.Subskrybent$1.run(Abonent.java:76) pod adresem com.google.common.util.concurrent.MoreWykonawcy$DirectExecutor.execute(WięcejWykonawcy.java:399) pod adresem com.google .pospolity. eventbus.Abonent.dispatchZdarzenie(Abonent.java:71) pod adresem com.google.common.eventbus.Dispatcher$PerWątekW kolejceDyspozytor.dispatch(Dyspozytor.java:116) pod adresem com.google.common.eventbus.EventBus.post(EventBus. java: 217) pod adresem net.minecraftforge.fml.common.KontrolerŁadunku.sendEventToModContainer(KontrolerŁadunku.java :219) pod adresem net.minecraftforge.fml.common.KontrolerŁadunku.propogateKomunikat Stanu( KontrolerŁadunku.java:197) o słońce.odbicie.rodzime (NplativeMethinvoke0m) Metoda) w sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) w sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) w java.lang.reflect.Method.invoke . google.common.eventbus.Subscriber.invokeSubscriberMethod(Subscriber.java:91) na com.google.common.eventbus.Subscriber$SynchronizedSubscriber.invokeSubscriberMethod(Subscriber.java:150) na com.google.common.eventbus.Subscriber$1.run (Subscriber.java:76) pod adresem com.google.common.util.concurrent.MoreExecutors$DirectExecutor.execute(MoreExecutors.java:399) pod adresem com.google.common.eventbus.Subscriber.dispatchEvent(Subscriber.java:71) pod adresem com.google.common.eventbus.Dispatcher$PerThreadQueuedDispatcher.dispatch(Dispatcher.java:116) pod adresem com.google.common.eventbus.EventBus.post(EventBus.java:217) pod adresem net.minecraftforge.fml.common.LoadController .distributeStateMessage (LoadController.java:136) w net.minecraftforge.fml.common.Loader.serverStarting (Loader.java:792) w net.minecraftforge.fml.common.FMLCommonHandler.handleServerStarting (FMLCommonHandler.java:297) w sieci. minecraft.server.integrated.IntegratedServer.func_71197_b(IntegratedServer.java:158) na net.minecraft.server.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:486) na java.lang.Thread.run(Thread.java:745) Spowodowane przez: java.lang.IllegalStateException: Oczekiwano BEGIN_OBJECT, ale było STRING w wierszu 1, kolumnie 1 ścieżka $ pod adresem com.google.gson.stream.JsonReader.beginObject(JsonReader.java:385) pod adresem com.google.gson.internal.bind .MapTypeAdapterFactory$Adapter.read(MapTypeAdapterFactory.java:183) w com.google.gson.internal.bind.MapTypeAdapterFactory$Adapter.read(MapTypeAdapterFactory.java:145) w com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java :887) ... 38 więcej Szczegółowy opis błędu, jego ścieżka kodu i wszystkie znane szczegóły są następujące: -------------------------------- -------------------------------------------------- ----- -- System Details -- Details: Minecraft Version: 1.12.2 Operating System: Windows 10 (amd64) version 10.0 Java Version: 1.8.0_51, Oracle Corporation Java VM Version: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation Memory: 901819560 bytes (860 MB) / 2994733056 bytes (2856 MB) up to 3817865216 bytes (3641 MB) JVM Flags: 4 total; -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Xmx4096m -Xms256m -XX:PermSize=256m IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0 FML: MCP 9.42 Powered by Forge 14.23.5.2815 224 mods loaded, 224 mods active States: 'U' = Unloaded 'L' = Loaded 'C' = Constructed 'H' = Pre-initialized 'I' = Initialized 'J' = Post-initialized 'A' = Available 'D' = Disabled 'E' = Errored | State | ID | Version | Source | Signature | |:------- |:--------------------------------- |:------------------------- |:-------------------------------------------------- |:---------------------------------------- | | LCHIJA | minecraft | 1.12.2 | minecraft.jar | None | | LCHIJA | mcp | 9.42 | minecraft.jar | None | | LCHIJA | FML | 8.0.99.99 | forge-1.12.2-14.23.5.2815.jar | e3c3d50c7c986df74c645c0ac54639741c90a557 | | LCHIJA | forge | 14.23.5.2815 | forge-1.12.2-14.23.5.2815.jar | e3c3d50c7c986df74c645c0ac54639741c90a557 | | LCHIJA | smoothfontcore | mc1.12.2-2.0-alpha-7 | minecraft.jar | None | | LCHIJA | openmodscore | 0.12.1 | minecraft.jar | None | | LCHIJA | bnbgamingcore | 0.10.0 | minecraft.jar | None | | LCHIJA | foamfixcore | 7.7.4 | minecraft.jar | None | | LCHIJA | concheckrmd | 1.8.0 | Modpack Configuration Checker-1.12.2-v1.8.jar | None | | LCHIJA | smoothfont | mc1.12.2-2.0-alpha-9 | SmoothFont-mc1.12.2-2.0-alpha-9.jar | None | | LCHIJA | fastbench | 1.6.1 | FastWorkbench-1.12.2-1.6.1.jar | None | | LCHIJA | actuallyadditions | 1.12.2-r146 | ActuallyAdditions-1.12.2-r146.jar | None | | LCHIJA | baubles | 1.5.2 | Baubles-1.12-1.5.2.jar | None | | LCHIJA | actuallybaubles | 1.1 | ActuallyBaubles-1.12-1.1.jar | None | | LCHIJA | ctm | MC1.12.2-0.3.3.22 | CTM-MC1.12.2-0.3.3.22.jar | None | | LCHIJA | appliedenergistics2 | rv6-stable-6 | appliedenergistics2-rv6-stable-6.jar | dfa4d3ac143316c6f32aa1a1beda1e34d42132e5 | | LCHIJA | bdlib | 1.14.3.12 | bdlib-1.14.3.12-mc1.12.2.jar | None | | LCHIJA | ae2stuff | 0.7.0.4 | ae2stuff-0.7.0.4-mc1.12.2.jar | None | | LCHIJA | endercore | 1.12.2-0.5.53 | EnderCore-1.12.2-0.5.53.jar | None | | LCHIJA | charset | 0.5.5.7 | Charset-Lib-0.5.5.7.jar | None | | LCHIJA | crafttweaker | 4.1.17 | CraftTweaker2-1.12-4.1.17.jar | None | | LCHIJA | mtlib | 3.0.6 | MTLib-3.0.6.jar | None | | LCHIJA | modtweaker | 4.0.17 | modtweaker-4.0.17.jar | None | | LCHIJA | jei | 4.15.0.275 | jei_1.12.2-4.15.0.275.jar | None | | LCHIJA | thaumcraft | 6.1.BETA26 | Thaumcraft-1.12.2-6.1.BETA26.jar | None | | LCHIJA | codechickenlib | 3.2.2.353 | CodeChickenLib-1.12.2-3.2.2.353-universal.jar | f1850c39b2516232a2108a7bd84d1cb5df93b261 | | LCHIJA | redstoneflux | 2.1.0 | RedstoneFlux-1.12-2.1.0.6-universal.jar | 8a6abf2cb9e141b866580d369ba6548732eff25f | | LCHIJA | cofhcore | 4.6.2 | CoFHCore-1.12.2-4.6.2.25-universal.jar | None | | LCHIJA | brandonscore | 2.4.9 | BrandonsCore-1.12.2-2.4.9.195-universal.jar | None | | LCHIJA | cofhworld | 1.3.0 | CoFHWorld-1.12.2-1.3.0.6-universal.jar | 8a6abf2cb9e141b866580d369ba6548732eff25f | | LCHIJA | thermalfoundation | 2.6.2 | ThermalFoundation-1.12.2-2.6.2.26-universal.jar | 8a6abf2cb9e141b866580d369ba6548732eff25f | | LCHIJA | draconicevolution | 2.3.20 | Draconic-Evolution-1.12.2-2.3.20.333-universal.jar | None | | LCHIJA | thermalexpansion | 5.5.3 | ThermalExpansion-1.12.2-5.5.3.41-universal.jar | 8a6abf2cb9e141b866580d369ba6548732eff25f | | LCHIJA | enderio | 5.0.43 | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar | None | | LCHIJA | projecte | 1.12.2-PE1.4.0 | ProjectE-1.12.2-PE1.4.0.jar | None | | LCHIJA | p455w0rdslib | 2.0.36 | p455w0rdslib-1.12.2-2.0.36.jar | None | | LCHIJA | ae2wtlib | 1.0.6 | AE2WTLib-1.12.2-1.0.6.jar | None | | LCHIJA | akashictome | 1.2-12 | AkashicTome-1.2-12.jar | None | | LCHIJA | appleskin | 1.0.9 | AppleSkin-mc1.12-1.0.9.jar | None | | LCHIJA | architecturecraft | @VERSION@ | architecturecraft-1.12-3.80.jar | None | | LCHIJA | attributefix | 1.0.7 | AttributeFix-1.12.2-1.0.7.jar | d476d1b22b218a10d845928d1665d45fce301b27 | | LCHIJA | morphtool | 1.2-21 | Morph-o-Tool-1.2-21.jar | None | | LCHIJA | autoreglib | 1.3-26 | AutoRegLib-1.3-26.jar | None | | LCHIJA | badwithernocookiereloaded | 1.12.2-3.3.16 | badwithernocookiereloaded-1.12.2-3.3.16.jar | None | | LCHIJA | betteradvancements | 0.1.0.77 | BetterAdvancements-1.12.2-0.1.0.77.jar | None | | LCHIJA | betterbuilderswands | 0.13.2 | BetterBuildersWands-1.12.2-0.13.2.271+5997513.jar | None | | LCHIJA | guideapi | 1.12-2.1.8-63 | Guide-API-1.12-2.1.8-63.jar | None | | LCHIJA | bloodmagic | 1.12.2-2.4.0-102 | BloodMagic-1.12.2-2.4.0-102.jar | None | | LCHIJA | bnbgaminglib | 2.17.5 | BNBGamingLib-1.12.2-2.17.5.jar | None | | LCHIJA | boneappetit | 1.0.0.4 | BoneAppetit-1.0.0.4.jar | None | | LCHIJA | bonsaitrees | 1.1.2 | bonsaitrees-1.1.2-b144.jar | None | | LCHIJA | bookshelf | 2.3.577 | Bookshelf-1.12.2-2.3.577.jar | d476d1b22b218a10d845928d1665d45fce301b27 | | LCHIJA | botania | r1.10-361 | Botania_r1.10-362-custom.jar | None | | LCHIJA | botanicbonsai | 0.0.0.botanicbonsai | BotanicBonsai-1.0.0.5.jar | None | | LCHIJA | buildinggadgets | 2.6.8 | BuildingGadgets-2.6.8.jar | None | | LCHIJA | chameleon | 1.12-4.1.3 | Chameleon-1.12-4.1.3.jar | None | | LCHIJA | chesttransporter | 2.8.8 | ChestTransporter-1.12.2-2.8.8.jar | None | | LCHIJA | chickens | 6.1.0 | chickens-6.1.0.jar | None | | LCHIJA | chisel | MC1.12.2-0.2.1.35 | Chisel-MC1.12.2-0.2.1.35.jar | None | | LCHIJA | chiselsandbits | 14.31 | chiselsandbits-14.31.jar | None | | LCHIJA | clienttweaks | 3.1.11 | ClientTweaks_1.12.2-3.1.11.jar | None | | LCHIJA | shadowmc | 3.8.0 | ShadowMC-1.12-3.8.0.jar | None | | LCHIJA | clipboard | @VERSION@ | Clipboard-1.12-1.3.0.jar | None | | LCHIJA | clumps | 3.1.2 | Clumps-3.1.2.jar | None | | LCHIJA | compacter | 1.3.0.3 | compacter-1.3.0.3-mc1.12.2.jar | None | | LCHIJA | ic2 | 2.8.111-ex112 | industrialcraft-2-2.8.111-ex112.jar | de041f9f6187debbc77034a344134053277aa3b0 | | LCHIJA | compactsolars | 1.12.2-5.0.18.341 | CompactSolars-1.12.2-5.0.18.341-universal.jar | None | | LCHIJA | controlling | 3.0.6 | Controlling-3.0.6.jar | None | | LCHIJA | cookingforblockheads | 6.4.70 | CookingForBlockheads_1.12.2-6.4.70.jar | None | | LCHIJA | craftingtweaks | 8.1.9 | CraftingTweaks_1.12.2-8.1.9.jar | None | | LCHIJA | ctgui | 1.0.0 | CraftTweaker2-1.12-4.1.17.jar | None | | LCHIJA | crafttweakerjei | 2.0.3 | CraftTweaker2-1.12-4.1.17.jar | None | | LCHIJA | cucumber | 1.1.3 | Cucumber-1.12.2-1.1.3.jar | None | | LCHIJA | custommainmenu | 2.0.9 | CustomMainMenu-MC1.12.2-2.0.9.jar | None | | LCHIJA | darkutils | 1.8.226 | DarkUtils-1.12.2-1.8.226.jar | d476d1b22b218a10d845928d1665d45fce301b27 | | LCHIJA | patchouli | 1.0-18 | Patchouli-1.0-18.jar | None | | LCHIJA | deepmoblearning | 1.12.2-2.4.2 | deepmoblearning-1.12.2-2.4.2-universal.jar | None | | LCHIJA | deepmoblearningbm | 1.12.2-1.0.0 | deepmoblearningbm-1.12.2-1.0.0-universal.jar | None | | LCHIJA | defaultoptions | 9.2.8 | DefaultOptions_1.12.2-9.2.8.jar | None | | LCHIJA | diethopper | 1.1 | diethopper-1.1.jar | None | | LCHIJA | dirt2path | 1.7.1 | dirt2path-1.8.0.jar | None | | LCHIJA | eleccore | 1.9.452 | ElecCore-1.12.2-1.9.452.jar | None | | LCHIJA | enablecheats | @MODVERSION@ | EnableCheats-1.12.2-1.0.0.jar | None | | LCHIJA | enderiointegrationtic | 5.0.43 | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar | None | | LCHIJA | enderiobase | 5.0.43 | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar | None | | LCHIJA | enderioconduits | 5.0.43 | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar | None | | LCHIJA | enderioconduitsappliedenergistics | 5.0.43 | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar | None | | LCHIJA | enderioconduitsopencomputers | 5.0.43 | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar | None | | LCHIJA | refinedstorage | 1.6.14 | refinedstorage-1.6.14.jar | 57893d5b90a7336e8c63fe1c1e1ce472c3d59578 | | LCHIJA | enderioconduitsrefinedstorage | 5.0.43 | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar | None | | LCHIJA | enderiointegrationforestry | 5.0.43 | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar | None | | LCHIJA | enderiointegrationticlate | 5.0.43 | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar | None | | LCHIJA | ftblib | 5.4.1.94 | FTBLib-5.4.1.94.jar | None | | LCHIJA | enderiomachines | 5.0.43 | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar | None | | LCHIJA | enderiopowertools | 5.0.43 | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar | None | | LCHIJA | enderstorage | 2.4.5.135 | EnderStorage-1.12.2-2.4.5.135-universal.jar | f1850c39b2516232a2108a7bd84d1cb5df93b261 | | LCHIJA | valkyrielib | 1.12.2-2.0.20.1 | valkyrielib-1.12.2-2.0.20.1.jar | None | | LCHIJA | environmentaltech | 1.12.2-2.0.20.1 | environmentaltech-1.12.2-2.0.20.1.jar | None | | LCHIJA | ieclochecompat | 2.1.7-dev.454 | ieclochecompat-2.1.7-dev.454.jar | None | | LCHIJA | theoneprobe | 1.4.28 | theoneprobe-1.12-1.4.28.jar | None | | LCHIJA | immersiveengineering | 0.12-89 | ImmersiveEngineering-0.12-89.jar | 4cb49fcde3b43048c9889e0a3d083225da926334 | | LCHIJA | exchangers | 1.12.2-2.8 | Exchangers-1.12.2-2.8.jar | 4ffa87db52cf086d00ecc4853a929367b1c39b5c | | LCHIJA | extrabitmanipulation | 1.12.2-3.4.1 | ExtraBitManipulation-1.12.2-3.4.1.jar | None | | LCHIJA | extracells | 2.6.2 | ExtraCells-1.12.2-2.6.2a.jar | None | | LCHIJA | extrautils2 | 1.0 | extrautils2-1.12-1.9.9.jar | None | | LCHIJA | zerocore | 1.12.2-0.1.2.8 | zerocore-1.12.2-0.1.2.8.jar | None | | LCHIJA | bigreactors | 1.12.2-0.4.5.65 | ExtremeReactors-1.12.2-0.4.5.65.jar | None | | LCHIJA | fastfurnace | 1.2.2 | FastFurnace-1.12.2-1.2.2.jar | None | | LCHIJA | flatcoloredblocks | mc1.12-6.7 | flatcoloredblocks-mc1.12-6.7.jar | None | | LCHIJA | mcmultipart | 2.5.3 | MCMultiPart-2.5.3.jar | None | | LCHIJA | sonarcore | 5.0.19 | sonarcore-1.12.2-5.0.19-20.jar | None | | LCHIJA | fluxnetworks | 3.0.19 | fluxnetworks-1.12.2-3.0.19-21.jar | None | | LCHIJA | foamfix | 0.10.5-1.12.2 | foamfix-0.10.5-1.12.2.jar | None | | LCHIJA | forgelin | 1.8.2 | Forgelin-1.8.2.jar | None | | LCHIJA | forgemultipartcbe | 2.6.1.81 | ForgeMultipart-1.12.2-2.6.1.81-universal.jar | f1850c39b2516232a2108a7bd84d1cb5df93b261 | | LCHIJA | microblockcbe | 2.6.1.81 | ForgeMultipart-1.12.2-2.6.1.81-universal.jar | None | | LCHIJA | minecraftmultipartcbe | 2.6.1.81 | ForgeMultipart-1.12.2-2.6.1.81-universal.jar | None | | LCHIJA | framland | 1.12.2-1.0.10 | framland-1.12.2-1.0.10.jar | None | | LCHIJA | reborncore | 3.13.11.444 | RebornCore-1.12.2-3.13.11.444-universal.jar | 8727a3141c8ec7f173b87aa78b9b9807867c4e6b | | LCHIJA | ftb_beast_coin_miner | 1.0.0 | FTB-Beast-Coin-Miner-1.12.2-1.0.0.18.jar | None | | LCHIJA | ftb_odyssey | 1.0.0 | FTB-OdysseyWorld-1.12.2-1.1.0.11.jar | None | | LCHIJA | ftbguides | 2.0.0.34 | FTBGuides-2.0.0.34.jar | None | | LCHIJA | ftbutilities | 5.4.0.91 | FTBUtilities-5.4.0.91.jar | None | | LCHIJA | itemfilters | 1.0.3.11 | ItemFilters-1.0.3.11.jar | None | | LCHIJA | ftbquests | 1.5.1.143 | FTBQuests-1.5.1.143.jar | None | | LCHIJA | ftbmoney | 1.1.0.28 | FTBMoney-1.1.0.28.jar | None | | LCHIJA | ftbbackups | 0.0.0.ftbbackups | FTBUtilitiesBackups-1.0.0.3.jar | None | | LCHIJA | hardcoremapreset | 4.2.3.39 | HardCoreMapReset-4.2.3.39.jar | None | | LCHIJA | harvest | 1.12-1.2.7-20 | Harvest-1.12-1.2.7-20.jar | None | | LCHIJA | hatchery | 2.2.1 | hatchery-1.12.2-2.2.1.jar | None | | LCHIJA | hopperducts | 1.5 | hopperducts-mc1.12-1.5.jar | None | | LCHIJA | teslacorelib | 1.0.15 | tesla-core-lib-1.12.2-1.0.15.jar | d476d1b22b218a10d845928d1665d45fce301b27 | | LCHIJA | industrialforegoing | 1.12.2-1.12.2 | industrialforegoing-1.12.2-1.12.11-235.jar | None | | LCHIJA | industrialrenewal | 0.8.1 | IndustrialRenewal_1.12.2-0.8.1.jar | None | | LCHIJA | mysticalagriculture | 1.7.3 | MysticalAgriculture-1.12.2-1.7.3.jar | None | | LCHIJA | mysticalagradditions | 1.3.1 | MysticalAgradditions-1.12.2-1.3.1.jar | None | | LCHIJA | mcjtylib_ng | 3.1.1 | mcjtylib-1.12-3.1.1.jar | None | | LCHIJA | rftools | 7.61 | rftools-1.12-7.61.jar | None | | LCHIJA | integrationforegoing | 1.12.2-1.9 | IntegrationForegoing-1.12.2-1.9.jar | 4ffa87db52cf086d00ecc4853a929367b1c39b5c | | LCHIJA | inventorypets | 1.5.3.1 | inventorypets-1.12-1.5.3.1.jar | None | | LCHIJA | inventorysorter | 1.13.3+57 | inventorysorter-1.12.2-1.13.3+57.jar | None | | LCHIJA | ironchest | 1.12.2-7.0.59.842 | ironchest-1.12.2-7.0.59.842.jar | None | | LCHIJA | jeiintegration | 1.5.1.36 | jeiintegration_1.12.2-1.5.1.36.jar | None | | LCHIJA | justenoughreactors | 1.1.3.61 | JustEnoughReactors-1.12.2-1.1.3.61.jar | 2238d4a92d81ab407741a2fdb741cebddfeacba6 | | LCHIJA | loottweaker | 0.0.9 | LootTweaker-1.12.2-0.0.9.jar | None | | LCHIJA | jeresources | 0.9.0.53 | JustEnoughResources-1.12.2-0.9.0.53.jar | None | | LCHIJA | kleeslabs | 5.4.11 | KleeSlabs_1.12.2-5.4.11.jar | None | | LCHIJA | letsencryptcraft | @VERSION@ | letsencryptcraft-1.10.2-1.2.0.jar | None | | LCHIJA | longfallboots | 1.2.1a | longfallboots-1.2.1b.jar | None | | LCHIJA | marblecraftingtable | 0.0.0.marblecraftingtable | MarbleCraftingTable-1.0.2.jar | None | | LCHIJA | minetogether | unspecified | minetogether-1.10.2-2.1.3.jar | None | | LCHIJAE | minetogetherserver | unspecified | minetogether-1.10.2-2.1.3.jar | None | | LCHIJA | mob_grinding_utils | 0.3.13 | MobGrindingUtils-0.3.13.jar | None | | LCHIJA | modnametooltip | 1.10.0 | modnametooltip_1.12.2-1.10.0.jar | None | | LCHIJA | modularmachinery | 1.10.0 | modularmachinery-1.12.2-1.10.0-v38.jar | a0f0b759d895c15ceb3e3bcb5f3c2db7c582edf0 | | LCHIJA | modulardiversity | 1.1 | Modular Diversity-1.1.jar | None | | LCHIJA | techreborn | 2.22.1.979 | TechReborn-1.12.2-2.22.1.979-universal.jar | 8727a3141c8ec7f173b87aa78b9b9807867c4e6b | | LCHIJA | morechickens | 3.2.0 | morechickens-1.12.2-3.2.0.jar | None | | LCHIJA | moreoverlays | 1.14 | moreoverlays-1.14-mc1.12.2.jar | None | | LCHIJA | morpheus | 1.12.2-3.5.106 | Morpheus-1.12.2-3.5.106.jar | None | | LCHIJA | mousetweaks | 2.10 | MouseTweaks-2.10-mc1.12.2.jar | None | | LCHIJA | mputils | 1.5.6 | MPUtils-1.12.2-1.5.7.jar | None | | LCHIJA | mpbasic | 1.4.7 | mpbasic-1.12.2-1.4.11.jar | None | | LCHIJA | mystagradcompat | 1.2 | mystagradcompat-1.2.jar | None | | LCHIJA | naturescompass | 1.5.1 | NaturesCompass-1.12.2-1.5.1.jar | None | | LCHIJA | neat | 1.4-17 | Neat 1.4-17.jar | None | | LCHIJA | netherportalfix | 5.3.17 | NetherPortalFix_1.12.1-5.3.17.jar | None | | LCHIJA | no_matter | 1.0 | NoMatter-1.12.2-1.0.0.5.jar | None | | LCHIJA | nmsot | 1.2.2-mc1.12.2 | NoMobSpawningOnTrees-1.2.2-mc1.12.2.jar | None | | LCHIJA | norecipebook | 1.2.1 | noRecipeBook_v1.2.2formc1.12.2.jar | None | | LCHIJA | notenoughwands | 1.7.3 | notenoughwands-1.12-1.7.3.jar | None | | LCHIJA | openmods | 0.12.1 | OpenModsLib-1.12.2-0.12.1.jar | d2a9a8e8440196e26a268d1f3ddc01b2e9c572a5 | | LCHIJA | openblocks | 1.8 | OpenBlocks-1.12.2-1.8.jar | d2a9a8e8440196e26a268d1f3ddc01b2e9c572a5 | | LCHIJA | oreexcavation | 1.4.137 | OreExcavation-1.4.137.jar | None | | LCHIJA | petslow | 0.1.3 | petslow-0.1.3.jar | ac38a3286ab9f4777b0023f0f6280caa9369d575 | | LCHIJA | placebo | 1.6.0 | Placebo-1.12.2-1.6.0.jar | None | | LCHIJA | projectex | 1.1.0.28 | ProjectEX-1.1.0.28.jar | None | | LCHIJA | quantumstorage | 4.6.8 | QuantumStorage-1.12-4.6.8.jar | None | | LCHIJA | randomthings | 4.2.7 | RandomThings-MC1.12.2-4.2.7.jar | d72e0dd57935b3e9476212aea0c0df352dd76291 | | LCHIJA | rebornstorage | 1.0.0 | RebornStorage-1.12.2-3.3.2.79.jar | None | | LCHIJA | redstonearsenal | 2.6.2 | RedstoneArsenal-1.12.2-2.6.2.17-universal.jar | 8a6abf2cb9e141b866580d369ba6548732eff25f | | LCHIJA | refinedstorageaddons | 0.4.4 | refinedstorageaddons-0.4.4.jar | None | | LCHIJA | resourceloader | 1.5.3 | ResourceLoader-MC1.12.1-1.5.3.jar | d72e0dd57935b3e9476212aea0c0df352dd76291 | | LCHIJA | resourcereloader | 1.0.2.5 | ResourceReloader-1.0.2.5.jar | None | | LCHIJA | rftoolscontrol | 1.9.3 | rftoolsctrl-1.12-1.9.3.jar | None | | LCHIJA | rftoolspower | 1.1.2 | rftoolspower-1.12-1.1.2.jar | None | | LCHIJA | roost | 1.3.0 | roost-1.12-1.3.0.jar | None | | LCHIJA | simpleharvest | 1.08 | simpleharvest-1.08.jar | None | | LCHIJA | thermaldynamics | 2.5.4 | ThermalDynamics-1.12.2-2.5.4.18-universal.jar | 8a6abf2cb9e141b866580d369ba6548732eff25f | | LCHIJA | simplyjetpacks | 2.2.11.64 | SimplyJetpacks2-1.12.2-2.2.11.64.jar | None | | LCHIJA | snad | 1.12.1-1.7.09.16a | Snad-1.12.1-1.7.09.16a.jar | None | | LCHIJA | storagedrawers | 1.12-5.3.5 | StorageDrawers-1.12.2-5.3.8.jar | None | | LCHIJA | sutils | 1.0 | StructureUtils-1.1.0.4.jar | None | | LCHIJA | surge | 2.0.77 | Surge-1.12.2-2.0.77.jar | d476d1b22b218a10d845928d1665d45fce301b27 | | LCHIJA | teamislands | 1.1.0.24 | TeamIslands-1.1.0.24.jar | None | | LCHIJA | tesslocator | 1.0.0.5 | Tesslocator-1.0.0.5.jar | None | | LCHIJA | thaumicgrid | 1.0.11 | ThaumicGrid-1.0.11.jar | None | | LCHIJA | tcinventoryscan | 2.0.10 | ThaumicInventoryScanning_1.12.2-2.0.10.jar | None | | LCHIJA | thaumicjei | 1.5.8 | ThaumicJEI-1.12.2-1.5.8-26.jar | None | | LCHIJA | thaumicterminal | 1.0.10 | ThaumicTerminal-1.0.10.jar | None | | LCHIJA | thermalcultivation | 0.3.2 | ThermalCultivation-1.12.2-0.3.2.11-universal.jar | 8a6abf2cb9e141b866580d369ba6548732eff25f | | LCHIJA | thermalinnovation | 0.3.2 | ThermalInnovation-1.12.2-0.3.2.11-universal.jar | 8a6abf2cb9e141b866580d369ba6548732eff25f | | LCHIJA | tipthescales | 1.0.4 | TipTheScales-1.12.2-1.0.4.jar | None | | LCHIJA | toastcontrol | 1.8.0 | Toast Control-1.12.2-1.8.0.jar | None | | LCHIJA | tombmanygraves | 1.12-4.2.0 | TombManyGraves-1.12-4.2.0.jar | None | | LCHIJA | topaddons | 1.12.2-1.10.1 | topaddons-1.12.2-1.10.1.jar | None | | LCHIJA | torchmaster | 1.7.1.74 | torchmaster_1.12.2-1.7.1.74.jar | 5e9a436b366831c8f54a7e80b015784da69278c6 | | LCHIJA | tramplestopper | 1.2.0.4 | tramplestopper-1.12.2-1.2.0.5-universal.jar | None | | LCHIJA | translocators | 2.5.1.77 | Translocators-1.12.2-2.5.1.77-universal.jar | f1850c39b2516232a2108a7bd84d1cb5df93b261 | | LCHIJA | triumph | 3.16.0 | Triumph-1.12.2-3.16.0.jar | None | | LCHIJA | ts2k16 | 1.2.10 | TS2K16-1.2.10.jar | None | | LCHIJA | uppers | 0.0.6 | Uppers-0.0.6.jar | None | | LCHIJA | universalmodifiers | 1.12.2-1.0.16.1 | valkyrielib-1.12.2-2.0.20.1.jar | None | | LCHIJA | wanionlib | 1.12.2-2.2 | WanionLib-1.12.2-2.2.jar | None | | LCHIJA | wct | 3.11.88 | WirelessCraftingTerminal-1.12.2-3.11.88.jar | None | | LCHIJA | woot | 1.12.2-1.4.10 | woot-1.12.2-1.4.10.jar | None | | LCHIJA | wrcbe | 2.3.1 | WR-CBE-1.12.2-2.3.1.30-universal.jar | f1850c39b2516232a2108a7bd84d1cb5df93b261 | | LCHIJA | xnet | 1.7.6 | xnet-1.12-1.7.6.jar | None | | LCHIJA | yabba | 1.1.2.46 | YABBA-1.1.2.46.jar | None | | LCHIJA | reauth | 3.6.0 | reauth-3.6.0.jar | daba0ec4df71b6da841768c49fb873def208a1e3 | | LCHIJA | techreborn_compat | 1.0.0 | TechReborn-ModCompatibility-1.12.2-1.1.0.38.jar | 8727a3141c8ec7f173b87aa78b9b9807867c4e6b | | LCHIJA | eleccoreloader | 1.9.452 | ElecCore-1.12.2-1.9.452.jar | None | | LCHIJA | teslacorelib_registries | 1.0.15 | tesla-core-lib-1.12.2-1.0.15.jar | None | | LCHIJA | unidict | 1.12.2-2.9.2 | UniDict-1.12.2-2.9.2.jar | None | Loaded coremods (and transformers): EnderCorePlugin (EnderCore-1.12.2-0.5.53-core.jar) com.enderio.core.common.transform.EnderCoreTransformer com.enderio.core.common.transform.SimpleMixinPatcher CorePlugin (SmoothFont-mc1.12.2-2.0-alpha-9.jar) bre.smoothfont.asm.Transformer BedPatch (bedpatch-2.2-1.12.2.jar) com.mordenkainen.bedpatch.BedPatchASM Do not report to Forge! (If you haven't disabled the FoamFix coremod, try disabling it in the config! Note that this bit of text will still appear.) (foamfix-0.10.5-1.12.2.jar) pl.asie.foamfix.coremod.FoamFixTransformer LoadingPlugin (RandomThings-MC1.12.2-4.2.7.jar) lumien.randomthings.asm.ClassTransformer ForgelinPlugin (Forgelin-1.8.2.jar) StructureUtilsASM (StructureUtils-1.1.0.4.jar) me.modmuss50.structureutils.StructureTransformer CTMCorePlugin (CTM-MC1.12.2-0.3.3.22.jar) team.chisel.ctm.client.asm.CTMTransformer IELoadingPlugin (ImmersiveEngineering-core-0.12-89.jar) blusunrize.immersiveengineering.common.asm.IEClassTransformer BNBGamingCore (BNBGamingCore-1.12.2-0.10.0.jar) com.bloodnbonesgaming.bnbgamingcore.core.BNBGamingCoreClassTransformer LoadingPlugin (ResourceLoader-MC1.12.1-1.5.3.jar) lumien.resourceloader.asm.ClassTransformer LoadingPlugin (LoadingTips-1.12.2-1.1.0.jar) me.modmuss50.loadingtips.core.ClassTransformer SurgeLoadingPlugin (Surge-1.12.2-2.0.77.jar) OpenModsCorePlugin (OpenModsLib-1.12.2-0.12.1.jar) openmods.core.OpenModsClassTransformer GL info: ~~ERROR~~ RuntimeException: No OpenGL context found in the current thread. OpenModsLib class transformers: [llama_null_fix:FINISHED],[horse_base_null_fix:FINISHED],[pre_world_render_hook:FINISHED],[player_render_hook:FINISHED],[horse_null_fix:FINISHED] AE2 Version: stable rv6-stable-6 for Forge 14.23.5.2768 List of loaded APIs: * actuallyadditionsapi (34) from ActuallyAdditions-1.12.2-r146.jar * ae2wtlib|api (1.1) from AE2WTLib-1.12.2-1.0.6.jar * appliedenergistics2|API (rv6) from appliedenergistics2-rv6-stable-6.jar * Baubles|API (1.1.1.0) from inventorypets-1.12-1.5.3.1.jar * betteradvancements|API (0.1.0.77) from BetterAdvancements-1.12.2-0.1.0.77.jar * BetterWithModsAPI (Beta 0.6) from AppleSkin-mc1.12-1.0.9.jar * bigreactors|API (4.0.1) from ExtremeReactors-1.12.2-0.4.5.65.jar * bloodmagic-api (2.0.0) from BloodMagic-1.12.2-2.4.0-102.jar * BotaniaAPI (79) from AkashicTome-1.2-12.jar * CharsetAPI (0.1) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar * CharsetAPI|Audio (0.0) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar * CharsetAPI|Carry (0.0) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar * CharsetAPI|Laser (0.0) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar * CharsetAPI|Lib (0.2) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar * CharsetAPI|Locks (0.1) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar * CharsetAPI|Pipes (0.3) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar * CharsetAPI|Storage (0.1) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar * CharsetAPI|Tape (0.0) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar * CharsetAPI|Wires (0.3) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar * chesttransporter|api (2) from ChestTransporter-1.12.2-2.8.8.jar * Chisel-API (0.0.1) from Chisel-MC1.12.2-0.2.1.35.jar * ChiselAPI|Carving (0.0.1) from Chisel-MC1.12.2-0.2.1.35.jar * ChiselsAndBitsAPI (14.25.0) from chiselsandbits-14.31.jar * cofhapi (2.5.0) from CoFHCore-1.12.2-4.6.2.25-universal.jar * CraftingTweaks|API (4.1) from CraftingTweaks_1.12.2-8.1.9.jar * ctm-api (0.1.0) from CTM-MC1.12.2-0.3.3.22.jar * ctm-api-events (0.1.0) from CTM-MC1.12.2-0.3.3.22.jar * ctm-api-models (0.1.0) from CTM-MC1.12.2-0.3.3.22.jar * ctm-api-textures (0.1.0) from CTM-MC1.12.2-0.3.3.22.jar * ctm-api-utils (0.1.0) from CTM-MC1.12.2-0.3.3.22.jar * DraconicEvolution|API (1.3) from Draconic-Evolution-1.12.2-2.3.20.333-universal.jar * ElecCoreAPI (1.0.0) from ElecCore-1.12.2-1.9.452.jar * enderioapi (4.0.0) from EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar * enderioapi|addon (4.0.0) from EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar * enderioapi|capacitor (4.0.0) from EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar * enderioapi|conduits (4.0.0) from EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar * enderioapi|farm (4.0.0) from EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar * enderioapi|redstone (4.0.0) from EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar * enderioapi|teleport (4.0.0) from EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar * enderioapi|tools (4.0.0) from EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar * enderioapi|upgrades (4.0.0) from EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar * fluxapi (1.0) from fluxnetworks-1.12.2-3.0.19-21.jar * Guide-API|API (2.0.0) from Guide-API-1.12-2.1.8-63.jar * HatcheryAPI (1.11.2R1.0.0) from hatchery-1.12.2-2.2.1.jar * ImmersiveEngineering|API (1.0) from ImmersiveEngineering-0.12-89.jar * ImmersiveEngineering|ImmersiveFluxAPI (1.0) from ImmersiveEngineering-0.12-89.jar * industrialforegoingapi (5) from industrialforegoing-1.12.2-1.12.11-235.jar * jeresources|API (0.9.0.53) from JustEnoughResources-1.12.2-0.9.0.53.jar * JustEnoughItemsAPI (4.13.0) from jei_1.12.2-4.15.0.275.jar * modtogether|api (1.0) from minetogether-1.10.2-2.1.3.jar * MouseTweaks|API (1.0) from MouseTweaks-2.10-mc1.12.2.jar * openblocks|api (1.2) from OpenBlocks-1.12.2-1.8.jar * PatchouliAPI (6) from Patchouli-1.0-18.jar * projecteapi (1.12.2-1.1.0) from ProjectE-1.12.2-PE1.4.0.jar * ProjectEAPI (1.9.4-1.0.0) from p455w0rdslib-1.12.2-2.0.36.jar * reborncoreAPI (3.13.11.444) from RebornCore-1.12.2-3.13.11.444-universal.jar * reborncoreAPI|Power (3.13.11.444) from RebornCore-1.12.2-3.13.11.444-universal.jar * reborncoreAPI|Recipe (3.13.11.444) from RebornCore-1.12.2-3.13.11.444-universal.jar * reborncoreAPI|Tile (3.13.11.444) from RebornCore-1.12.2-3.13.11.444-universal.jar * redstonefluxapi (2.1.0) from RedstoneFlux-1.12-2.1.0.6-universal.jar * sonarapi (1.0.1) from sonarcore-1.12.2-5.0.19-20.jar * StorageDrawersAPI (2.1.0) from StorageDrawers-1.12.2-5.3.8.jar * StorageDrawersAPI|event (2.1.0) from StorageDrawers-1.12.2-5.3.8.jar * StorageDrawersAPI|registry (2.1.0) from StorageDrawers-1.12.2-5.3.8.jar * StorageDrawersAPI|render (2.1.0) from StorageDrawers-1.12.2-5.3.8.jar * StorageDrawersAPI|storage (2.1.0) from StorageDrawers-1.12.2-5.3.8.jar * StorageDrawersAPI|storage-attribute (2.1.0) from StorageDrawers-1.12.2-5.3.8.jar * techrebornAPI (2.22.1.979) from TechReborn-1.12.2-2.22.1.979-universal.jar * Thaumcraft|API (6.0.2) from Thaumcraft-1.12.2-6.1.BETA26.jar * theoneprobe_api (1.4.4) from theoneprobe-1.12-1.4.28.jar * valkyrielib.api (1.12.2-2.0.10a) from valkyrielib-1.12.2-2.0.20.1.jar * wct|api (1.1) from WirelessCraftingTerminal-1.12.2-3.11.88.jar * zerocore|API|multiblock (1.10.2-0.0.2) from zerocore-1.12.2-0.1.2.8.jar * zerocore|API|multiblock|rectangular (1.10.2-0.0.2) from zerocore-1.12.2-0.1.2.8.jar * zerocore|API|multiblock|tier (1.10.2-0.0.2) from zerocore-1.12.2-0.1.2.8.jar * zerocore|API|multiblock|validation (1.10.2-0.0.2) from zerocore-1.12.2-0.1.2.8.jar RebornCore: Plugin Engine: 0 RebornCore Version: 3.13.11.444 Runtime Debofucsation 1 RenderEngine: 0 Ender IO: No known problems detected. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! Patrzysz na informacje diagnostyczne, a nie na awarię. !!! !!!Przewiń w górę, aż zobaczysz linię z '---- Raport o awarii Minecraft ----'!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Integracja AE2: IC2:ON, RC:OFF, MFR:OFF, Waila:OFF, InvTweaks:OFF, JEI:ON, Mekanism:OFF, OpenComputers:OFF, THE_ONE_PROBE:ON, TESLA:OFF, CRAFTTWEAKER:ON Pozycja profilera : N /A (wyłączone) Liczba graczy: 0 / 8; [] Typ: Integrated Server (map_client.txt) Jest zmodyfikowany : Zdecydowanie; Zmieniono markę klienta na „fml,forge”
  2. when I fire up my world on the "sky odyssey" mod it all works, but from now on when I enter the world it crashes me from the game and shows the message: The game crashed whilst exception in server tick loop Error: net.minecraftforge.fml.common.LoaderExceptionModCrash: Caught exception from MineTogetherServer (minetogetherserver) Exit Code: -1
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Privacy Policy.