Jump to content

Mods not showing up in the mods folder when I load the game


Ripstick747

Recommended Posts

Hello, I am having some difficulty loading the mods I want to play with into the game.

The mod is question is Litematica, (with malilib), I have downloaded both for 1.18.1 and am using the 1.18.1 Minecraft forge loader. Both mods have been moved into the mods folder but will still not show up under the Mods tab when I load up the game. Both mods have the listed type as "Executable Jar File," so I'm not sure why it isn't working.

I have played with mods in different versions of the game, but have cleared them all out as they weren't ones I was using anymore, so I know it has worked before. 

Some more information to note: I am trying to to load the mod into a world that I have been playing on for a bit, (solely 1.18, but I have some projects lined up here having a schematic is helpful), but I don't see that as being the reason it isn't working; I have some Vanilla tweaks resource packs loaded onto the same world; I am playing on a laptop, but it serves me well and as I said, mods have worked on it before and some larger modpacks as well, (those have been cleared off my hard drive so storage shouldn't be a problem). 

I have tried everything I could think of, but it still hasn't worked: restarting and updating my laptop, signing out and back into the Minecraft launcher, downloading/installing the mods and forge in different orders, clearing out the previously used mods from the mod folder, etc. 

Everything I could find online was advice for other versions, so I have no clue where to go from here. 

Thank you in advance for your help.

Link to comment
Share on other sites

15:58:57.554

Prepared asset index

15:59:00.438

Have 3114 total files to check or download

15:59:00.443

Waiting for 3114 futures

15:59:07.030

Nothing to download!

15:59:07.030

Downloading Java Runtime java-runtime-beta:17.0.1.12.1

15:59:07.235

Extracting 8 files!

15:59:08.198

Version does not support log configuration, will assume one plaintext entry per line

Edited by Ripstick747
Unneeded Information
Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, diesieben07 said:

That is not the debug.log.

Is this what you are looking for

15:58:57.554

Prepared asset index

15:59:00.438

Have 3114 total files to check or download

15:59:00.443

Waiting for 3114 futures

15:59:07.030

Nothing to download!

15:59:07.030

Downloading Java Runtime java-runtime-beta:17.0.1.12.1

15:59:07.235

Extracting 8 files!

Link to comment
Share on other sites

‹      ÿí]{sÛF’ÿûRußa’ó•åŠow¾¬‡#¯(i%9Ù¬åRÀP‚8<diS¹Ï~Ý3 ˆ'_&ieË·W4ºÝÓÓÓ3Ó|w¦'õ$‰ˆÚ@ì zš`½äÃÄt¼îñéÑü¶‚ÏÂÄ·#üÇ5Ϻ£¡p’þèÏNöÞŸîÿ|xñq@†¾Ý!aâyŽw; fx‘NÑÐ3't—\8A;Ö½®è»¤Óy aäøÞ.ÑÄÎØoiGî=Af·ðÔî’ýÁõ{à]»ôÖ¿¹Þ‚36¯/|s¢®ø—Z¡9Žñ)3Šh-÷Ü5(üسé#†×’ıw‰¦öûŠb‰âÈ+úH©”ê¦-êrÏk²Íž¶,EWþ=½þ’þÞ°\‡zñ1 ¥_&¿}z÷éôíoñ🿉ÿpz½ÓO“O~}÷ixuÿãàX=•¡ôûÓO÷">ýÈ Hª¬*º¤ŠZ_%Ù­{õ€u'‘Y°*¿R—šÅë¼ ¯ U(˜‰Ùšc›ã‰+°K¿dmRh¼9±~)·Vé©·¡Ÿ»Ä£ñÔ¤ìÆôñ O%±'ôdEééÿý»uHTDÿ±/þ81£1T­oÙcÅf3Oýd>˜$µu Éè‰+ô#· ì«ÂƒÃ7ïßΆxIÃÇ¢?›žíÖàù‰gþ‰8%ô°o"›>ì[lêï@‚ô4D?`dÙ3øËoÏoàóœ¶òg‰¢Q`þ¤R³Ë™ü ŠÔ"ª˜FñzÐiZ¡/)™ù‚ÅÐhÑlí±0µõ€|ˆÂÛØGmáÈK4÷¹›Ü:Þ­0ÂäOœGÇÛ¥`»Qíú£OÔŠoî|צáMÇŽgºÎ?é.ØØ™Ðê%“úSˆUá®eæÈqøé&Æès%#Ë…`¶ËCRš^æŸ mÊÁv¢Ø‚øàÑ°Mgu1¿Ê˜›1t¡ÔüQ³öNdùàhþ¸ô\Þ-`4cí`xS˜¶í ­é¶!"ãП;…þ”_ç±CHbÇÀÄÔœtLCêYôÜ    ¨õ…ü“Dmy$ŽÕÅtqCŠ½äêÜÕ g¶µû]µXÖõM|a@¨å‡fìW‘œp‰Â¬±eùÔþªâ‹êƒ´H7ôªôú/àðž¶a>§c}wÿìâ0wÆ£áI>&热Ð[—ld† s©Ãä?ÇÁÖ#gÌ4,f™†ƒ¶ücxöx2ZST R~Ô´•ÕëÛ#ÍÖ· 뇸7IT@£b²ù£ÞËÐغ­ôÔÑæÀ0 |Ä!)&û|$Ü‚þû~HÁU*ê‹?Šj®¾¥šR_’6¬ÿ^ž“À´îÍ[JœIàÒ    ´Ñ@áõ~””Ü…uð”¾Ñ6žm_PË;‡§,,~í1{™˜ùÅ#ç¾ïÛ„eL~ÀT¿CBüXÌL›`2Ó[,o]ÇXîxGa–Úo¿M[ãĶdpí£,`k‰%£îâD¤âɇB€ÿH>›‰bljë>‘‘ïÇà#ŽGr•,W€g—îc*Î}ü'Å´dKëÙ-hä|¾“N|s0—ïÝÒsÿ3$˜0Úÿýø”\&£è    :儤ƒîëž`*¹ô“Т¯. ºûƒ.[é²…nºÒMBºÓ¾ÙuQh†ºÐùº“p‰]„ñç¿;ì·ðÉÿS’Åþ÷$µÔëâHxè=¼Þ?9><½jQXíµš?kÙ[–µ9wMŒ 24=ˆ    {6Ó=›å?ìo˜¥ì€—G¬CY>D@°HXÑ/ y±/ò[;…[e¬jfÏ”^­¢a›ž…€<ú™ë˜©¸‡†YÓ°hÈðmÕ\!ÅÙ)xá³²Õ›‰5#eòqÊlÉ:kŸÔ^%znÒŒˆÞ27"šŸ¤€ÎCÿÁ)$"—4Æ5B’ddFŽÅÒ8\—&¶Bð1T® †ãÒ÷±ãFå4ˆ>B~Š Þî Ž/rÑO:.¼Ä½F[›ñ]ŽÿÈ‘9ÑW 4ÇjàY—+[íýx£¦Ëà-cºõ¢šc¿ý³Ó£ã·«[ÐbéëFm8…¸”·€.rp« »Fö±¿8—-
Yé\ƒ…Úf±¢\[ÿB³Óa“/¸Ùj—²ãÜZºÉ
J´Úî<¤Éfg0’£®m"kÓŒ5ˆL·îø<m’Ëò÷Q:Û̶„Ì~ÊV-²Õ]–}A-ê<°lj21qëÎ'p7‰€¤ÓŸcoì(ne¾Îw2ó=Ì×Ùæt[òueW2Ý!e›¯ë€×Í•ÝJzÖš
-
hÑͳý$±ñÓí3ÛGÖÚ^FáíËí`8¶3v(ÛŃܔ?C‚´Dä÷?6Ð<K.…Œè-X&²LV ±Ewyƒ‚=¶ÀÂÁcœ[˜%“Î
©ýFðB~žÈ–µÜ2½nåHÏ{?&A1†¬E¨¾l6 üòM\¦:á8sòÒ@‚-ßá)3Î6C] Æmë¶PøÅp²â*\:?ñ-l@ÜÌÜÁF‡hÛä/qÝW»;óz€peWècàú¸‚›§9m†(»–&¶{@Ço4«©ô—Z«jb€ƒV÷älïàøôm®çÄ|nû1>ìvÒZ©ÊpÕð‹Ëpä³Içï¹ø?³N'-!6r-Rk˳+¨SP%Ë+s5Oãò•Èk€p]È™!®› q½„™\Ó»MÌ[¬´9I^Ôú]Çéu¡´,[ÕIS†èµø±Åù×cÆs3KŒ¹B16”
Áv     Zƒi¬kþojÀ4yâ;å‹ÄsЯLmºIK,Ò?æ#L;#lèé3ÞžñEÍ·D—À’P´¡C|”Ý­BûÒ¡±Spg€rKR×¾‰ý›    ïào¦Õ; Y¡ÄãyFu+Ô§–Ùâv¡;|™›úãEáOŸøº*˜¶}3‚+ k€úV úWò‰%ðl­‘çcú²fÛæ¢5G×eiéâ&ÓÀ]MÔ¹©¤<„Nç£[PO
Ìœ²«-‚ÊÇ’ÜoA¤,›`ƒ_úaܦzl° éÿ&0    ˜°íÞ¸    úØÓ.ðú
³-Ýß0š‰±u¶¥P‚$j[[×Hõ*––6:8 ªûÒ¦6qÑ÷|—]HØ4Hj?ŒË²%š6B\ÃVuVò´é)?!-¿;ôná>
–)ÈÍÊóØ*Ç’i!(j­dw,7-;+”mRì‚&˜›‰‚*õ¿†Ö#v¶N~ Ž^Ì[±B]ìì€q    ñVDZ%U|…`öY¦+y+ÿ$™²Ö§¢BbŸð÷Ðp[ïdïò’ü~¼»Ó*´Ï~èÚ]:S+îýÑ!û•ÖÿÐÿúƒüÿÿKãTýÙª¯Œ¾,‹ã…Õwéu»#×·î»'¤    öüýçÔ^ñXµ¤…µwb:é¾I¬{ÃÏ?§Ö¢¦KúhÜ[©Í/cÓ    ÿÄM. Å´ÆúJʹXtzîÇfôEY—my9ŸGo‡¦ÿ³*-ë’eJ¶¶€Òðè}ß \ó©Ëî»ûûì¿iÝ]tnb X·%6•Ä·äÇ}¡Wy4/#…üÇs¾…etçR*-ýÐZm:.YZÚ¸>»0Æ´è#6£ûè¹Á\¢²û’ZIHß™áX©üt#°q–=[ð*UÜëE°JÅö–mP¬ÎÞ´ò3*±×+ú‹{ï,8Ûî,Ú5÷_Uúz\cºÏvûõ)½”˯*vîΡ¬àꎇÍ
òÓ#gø^“œ:ûé–³~fÜ—B\s°Y?œEaþ™03k9    Ë|yŠúr<-m}É    n$|YþÃs=«hñs‰Zaj:îèybÔâ¢Z[üÍýó0qÄÃ7»ÙŠ2ÎUˆŸÄA
ÁˆÀàÆ5#iT[[,t„¬›]â#-óûCïÁ    }éÃÁáÑÞû“«E¤z)™ã0GŠŸø#Žc#âúí-®¡§N|Ü=2™:ݼZ.+ï$,ÔŽïh^dŸ>LÆ!¸N¿šÑȽڂrMÖeO¨y@cfK”Ý9ÈéÜü´¥Àf÷±—Ì·%”wïœãÙÑ ñ•q±'(¬X1ð}·#w⻚vG\dɶaBü\µ0.¬ãæWy®°ð‚_3f•mz<+ÌÓ«fÈš$>7Èåe¦&Ø¢ ôŸìòâPTE0ÔçuºvÛ„Uľö°¶m24ÖSÜ;s‹pÐy.âO ùdB`6“øÎuFÂÓí­š®ß²_{pß_°ŠkPl¬š‚~ö£øõË»8¢A·‹Wø9j™÷’Õàù    $)êÀ)“E˜¦ù^™*½ØÄ6Ûïo`›Ù/#IŸÀìâõË󋳃¦÷@ iÒe¹fº9›Åв¿Â•¾é_¨ àœ‘²áÃ-À¦ëRË*:í‡þ EYIZ¯‚îw4<Áz6–Òó²–|»^Ý    Ä¸HšÏÄøV"&l7/$³*EñäU´eC·eÒ!·0¿˜}Ì„:–DÉ6‡¼5Ø ¨V±F8ÅMšg›Æ¬­{÷d6›±ÃƒM¨ódLÅíÛÁ††Þ¼”)›~Ð Uöâ^%mðü÷^dŽé€ŒM7jìý(^^§øw…s'Dl:{‰    UÖ)4J<0}d    \_ÂQ¦9Àq\sÔ˜1 ê&X~ð4„ ùv‘°3ü<xäMC@(˜¶Bh\ †±N|FBF®ÞDq˜`†; ‰W€ÂàbIZ.    ,/³ÏÊ_Ú=|ÄåæQtìbü@!žÇü40Xì _ú
3D†ÐÕþÍŒIÔŒ‡ïá¼0ö>]–XUî#¶,¾"ÿ÷që@Hî(‚(h†p„'X¦‡ÅÈÒ÷ƒâå3AÔíõBÂÄÛ©ßà`’¹*fÝ&ÀÁ5Å(ú0¸„‚퟇΃“tjïÔî¦ê(ü/ƒ¿,«•ðß0ÃöœøÚSôMÛVp¢=Ï}Ç®£HAô•ƒh·Ç`ë€ïÔÀ¸ŸC*ü7YºÆ›tM
ïÅq茒˜þ•>½3yÅ«©…×ÔÊ%ιI×)¯a$O·u…SþßÌšÑ@í¡Hb<÷U £õ¾Ï{×ü\"³sþ7'*òJò>Ù÷SÇ yøNM³ûÓ˜ÍCƒO,ò9›Vôv8)²Ò±r ø2Ö;³)™Òº¾€Ä
áeq‹HOÍ[W­HÎG±Lláñ¢€_øn3ûp§HÁ™öû+rmàeôʼ–Nƒ…|̆«;Õ›<l±¡1e‘•ÅW¼/õ9Õ˜éãéühÊß5'#Û|1J×fv¦qºþýBÙ©ƒ%¦1Ù Óèú÷e㲸ŠZü( °/®çŘI%qÒ{Ñ“g]@v‡#tív*ÚèAH­6ܼé#µZ™ë}m>sˆ÷ï|Ç»2£{Ö‘aéüº¼8+0^àŒõo    M µöƒ\k*±ž*¢hHËñð¥—&Nšª.É    ÚæW–­6²“– ÆÙ\±)$kòÆÎœocBÍ_Z^ïÀ“àùé·µyý.ÁT¸ ÌZ皥H[œ÷@h÷ÙaæLKŽöÂÐ|ÚúW­Éÿ±‹q×呶õó]ŽÅ3i€\4I\:}P½Âw‹=Ÿï(KθM"rdF0ÉQû¯Ý!¶O#‚Üé#Î`ê|±€¬ÕŒqk:a‘¾Ñ>…    KÚÁûÒ¼!d:Ý9c‡òÖµîùÕÚMÆUÓ•y\y Z<ø÷t'ý‹=¬j½'/´™Ó"YWÿ5§E²¦}›}›}›}›}›}›}›}›ýKM‹Öº”O‹Ø†Ã›§˜¦é€àúÞí.i˜|l\æÐü-m];A(}b>r›dûP’¨èŠ!kŠAFOxôÙÎÄ|5ήLas2ž¶¶žŠ§¡¹×Wtָ𠤨¶ #c<4›¦lK3´î<¢7ªiãkÇ“]_Ïö?7Õó1¡úfŒPó¢ŽÈ½gË8’Ú‚Â_jÀÊJ?~[ѵáꯆ+ý’în÷ËË0ÓH“~wnçÕ=|EóÌãÁ”¿ÕÆÛj澿¬ÌóÏ–L„ŸA,ð/¸@öaݳâ$<:ÿ°Kñø2^`ËÎ|fuì*¾mfÝ·T³ ¸yþ³&piÐó—Îm–§èóÊ9æçº{    ˆ„.e±¯Zá×X,˜D–Jb`^    ¡™ÅÄ~Z(O~ʾ‚5}„/°±Ïè ÖìfƒœjԦȊV^R éDé´žnÖó20?{‡··XøbŸÝHón4Äðì EcÞ*ðsÐÆõÃzëà÷°Sêù42l@ƹu1‹H‹ìP‰£³‹·‡-jôŸOÛp5XÛüìû÷søÿãµ7‰$    ’T¯åœ3¦d÷<{gy×ЪÙZé&~4xƒóOˆžé|    cò€ˆ=©©<ïkaƒÄ…ãRz}­ —¸,®žè(þ¤)³¥ö{«ÞÇ…\·÷hÙ’hQ¥¯ˆF¿§éMåq€Èè×ËJë¹1}Œ¥( ÒÑS3d/|§Ù!ÂÉ.~´æ¸Ä–>ðÅ`i‚!ÆfR„òwÀŸŸJZ¿¦ÅpÌK—ÁÇ âË7Óã S<è*1¹:žd_k@K-ÿa‹j¶Ó¢?ÕhSʤõ+i³ÜI¬Kª£oT_͘¿Ó¶…ø«ÃwЕ§1L¹dzÍàl8<;Ý$Ž-u€iÒÚ¦ÌF{óº;À\uVÍì¾V¨L*fw ¦íÖ¥Ñì"‡cãÛë$žÏ>ŒÑ
PÚÀ‚Í–¨<g€Š ²W4YÆ™}o†ìc-@–q´@Mi)e/,òýµä26C63ÌÎAe¥ÄŒIöÎ "ö»¥—™Øå.ÿ7ý‰‹<ÑMä:áSÔø)'Idö:E“>slß®Pþ±ž²B¸8øî÷ïùáΟР¦?à÷ÊJþ°‹¼˜ªpBÎð·(ˆ¿Q#wQEúŒ–Ý•¹tŸíÜ*ÅûJá¾$ôàšQ¼¯î#÷¾ êâ”@¤ƒ•ÅEèT&A–´"AQ-%è    ¤
ˆUÕ"\"A    ƒR"ÙÎV‰@-(h¥D •PÅ(ÔKˆB•–.
ОWûjÉ
H ACHE©D`€’ºl”    BŠ§v•V’cìcíºZ$(ÊÖFsÅ&×ê‚šÉä2#Dz    ‹R¥ñCej™¤.«N§—P#    Ý@ÔÄ2M…W¡Ø»    Bª4²TúeÊ
öà¦Tˆ×)"/PQA
U׋UF9™&Èj¬Ø×µb¯¶¯Ñ@‡/u^¤iX',±+iØB}¹DQe”‘FAÁ~É'»
«Ð40«–GÂ}m éõzE’²ç0"jª(Vˆ$6P–±,àz¾ ‰ý~‰¤Ê*§3Jted 
û˜¤F…¨Î®‰²Äv"IQäI•UF'ÛU¯0“3C­5°ã”z    ™Pņ£ˆdh½
Q;N©íV’$ô|I*ªYP$Q´òýbä’ЯJPÊÉd@X(hì~j¨8H…•âÍ’eU±t¿¨ÌÆi½r¿‚ NT
düÅžQ"(IÁQ³&År„—1·P¤Êý*
$ê•hŠ¶”1²Èzå~•)%šR’‚Co©½ñ~•#*ÑËÖÐ12UnWyTiŠ1WÆPSŠEFY krå¸ýÇwMÇ<²luÝÙ7?ˆ?ŠÍ8‰`jxµwsöþê`ïêð ûÔဤ…?éa–éßJ}ÝV(£h‹¬F~; Át:;„å’    [ðôE?0Ë5¨}^v™ÊFæ®ÅÑ Ÿ3Y%¿â    ×EîkSm…U±ËË_/6ƒ`cëaÚõº¶Ý¦§´=¿|©líšÊ›Ñt«h+ë:s™M¨«¨ìŒ!w77v8Û<ñý€}Ó·²E³›|ñ    ±¾ÆųSkE/§ŽŸ‹®U ü•âëôgAìLœšüýæ:”µ¨Ë nµ^P^;-
RE©‚,JËn 6âøø%Fï»QËl…aYûw‰wŸÖ*±ZÑYÕAŽ"©‹[$=vpŸÿylW,ðÓA}M3²câ.´ÍΣv½t-`,hSãÅ…òš(覫A:>PرN3›m²´=~ÂfËS0nQ^~f6se¶³Šž7Ås‡±iA›º>Ù¹ôÇñg3¤S‚㌀ˆ»DdÓHÛÌÎꊖ4Ÿžæí<òñòl¸÷wˆz§üPžè)²b—à÷ÅY°»Fw¸†«ì#‹è¢×‘?1!ryÉN°$0}nAØ_`§|AÏœ˜‘)z¦j }зãñ`LšŒ?4u1gUÕ”Ÿ?"`Ý3µÓ’½´p°vØž™]¼dò35ƒ=È™Íás³x)ßWÄ€ëÚ¼„Âû-tƒâÁ=ÏBü2ëE›naðNëZ4±vû/0Š­†!šÀï}è-i+Hêö1xøY€"­i®¸Yà€ÍËm÷ÍÀ´œø    &¯’®[‡c!–«Ð™°ÿ`º³ûÇöp×u T´Äð BI"ÊZè20×ÍÓÎÆ×Ñ·ç-yvt^ƒš©É-ŒRñRÊzš•4àÀYì€ü&%ŠàÒW`ؼ·¶¹ÂZ$ƒ¥åp0܇EÑ¢&7×ÇĶþ)2!ìYÂËÉñù¶Røj=Y.­6|˜^æíÎ#ÃyöFRKñ_
B߈K°µ3(ücˆÝ[á:Þý4H¶ \ÍNmƒx¸E‘6uÍ'jó·ñæÈg'rpùéZJ[}oaÑ}öVYõý ôíéù    xp¬°gh⦠¼ÁE™1×`«¹‹o=ºp*wº„”ÄÝD= ó9þ¤ŽéH´¤Z ’TöÆ…±ôºÐó_F]YµÙ˨ï=wÖBêÿö﯆)©  

 

The gibberish?

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, diesieben07 said:

That was debug-1 or debug-2 or debug-[some other number].

Post debug.log - not any other file.

[18Jan2022 16:25:34.643] [main/INFO] [cpw.mods.modlauncher.Launcher/MODLAUNCHER]: ModLauncher running: args [--username, Ripstick747, --version, 1.18.1-forge-39.0.37, --gameDir, C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft, --assetsDir, C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft\assets, --assetIndex, 1.18, --uuid, 659944c11bdf47b1b5ee7ad1730af63d, --accessToken, ????????, --clientId, M2VmYjJjNGYtMzY1Zi00NjQ3LWJjMTEtZDI5NmM4M2ZkNjk1, --xuid, 2535472516951277, --userType, msa, --versionType, release, --launchTarget, forgeclient, --fml.forgeVersion, 39.0.37, --fml.mcVersion, 1.18.1, --fml.forgeGroup, net.minecraftforge, --fml.mcpVersion, 20211210.034407]
[18Jan2022 16:25:34.643] [main/INFO] [cpw.mods.modlauncher.Launcher/MODLAUNCHER]: ModLauncher 9.0.7+91+master.8569cdf starting: java version 17.0.1 by Microsoft
[18Jan2022 16:25:34.659] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.LaunchServiceHandler/MODLAUNCHER]: Found launch services [fmlclientdev,forgeclient,minecraft,fmlserveruserdev,fmlclient,fmldatauserdev,forgeserverdev,forgeserveruserdev,forgeclientdev,forgeclientuserdev,forgeserver,forgedatadev,fmlserver,fmlclientuserdev,fmlserverdev,forgedatauserdev,testharness]
[18Jan2022 16:25:34.694] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.NameMappingServiceHandler/MODLAUNCHER]: Found naming services : [srgtomcp]
[18Jan2022 16:25:34.710] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.LaunchPluginHandler/MODLAUNCHER]: Found launch plugins: [mixin,eventbus,object_holder_definalize,runtime_enum_extender,capability_token_subclass,accesstransformer,runtimedistcleaner]
[18Jan2022 16:25:34.723] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServicesHandler/MODLAUNCHER]: Discovering transformation services
[18Jan2022 16:25:34.735] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServicesHandler/MODLAUNCHER]: Found additional transformation services from discovery services: java.util.stream.ReferencePipeline$3@2ed3b1f5
[18Jan2022 16:25:34.735] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServicesHandler/MODLAUNCHER]: Found transformer services : [mixin,fml]
[18Jan2022 16:25:34.735] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServicesHandler/MODLAUNCHER]: Transformation services loading
[18Jan2022 16:25:34.750] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServiceDecorator/MODLAUNCHER]: Loading service mixin
[18Jan2022 16:25:34.750] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServiceDecorator/MODLAUNCHER]: Loaded service mixin
[18Jan2022 16:25:34.750] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServiceDecorator/MODLAUNCHER]: Loading service fml
[18Jan2022 16:25:34.750] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.LauncherVersion/CORE]: Found FMLLauncher version 1.0
[18Jan2022 16:25:34.750] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLLoader/CORE]: FML 1.0 loading
[18Jan2022 16:25:34.750] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLLoader/CORE]: FML found ModLauncher version : 9.0.7+91+master.8569cdf
[18Jan2022 16:25:34.750] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLLoader/CORE]: FML found AccessTransformer version : 8.0.4+66+master.c09db6d7
[18Jan2022 16:25:34.750] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLLoader/CORE]: FML found EventBus version : 5.0.3+70+master.d7d405b
[18Jan2022 16:25:34.750] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLLoader/CORE]: Found Runtime Dist Cleaner
[18Jan2022 16:25:34.750] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLLoader/CORE]: FML found CoreMod version : 5.0.1+15+master.dc5a2922
[18Jan2022 16:25:34.750] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLLoader/CORE]: Found ForgeSPI package implementation version 4.0.10+24+master.876d7985
[18Jan2022 16:25:34.750] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLLoader/CORE]: Found ForgeSPI package specification 4
[18Jan2022 16:25:34.750] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServiceDecorator/MODLAUNCHER]: Loaded service fml
[18Jan2022 16:25:34.750] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServicesHandler/MODLAUNCHER]: Configuring option handling for services
[18Jan2022 16:25:34.766] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServicesHandler/MODLAUNCHER]: Transformation services initializing
[18Jan2022 16:25:34.766] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServiceDecorator/MODLAUNCHER]: Initializing transformation service mixin
[18Jan2022 16:25:34.782] [main/DEBUG] [mixin/]: MixinService [ModLauncher] was successfully booted in cpw.mods.cl.ModuleClassLoader@4ac3c60d
[18Jan2022 16:25:34.813] [main/INFO] [mixin/]: SpongePowered MIXIN Subsystem Version=0.8.5 Source=union:/C:/Users/lego_/AppData/Roaming/.minecraft/libraries/org/spongepowered/mixin/0.8.5/mixin-0.8.5.jar%2319! Service=ModLauncher Env=CLIENT
[18Jan2022 16:25:34.813] [main/DEBUG] [mixin/]: Initialising Mixin Platform Manager
[18Jan2022 16:25:34.813] [main/DEBUG] [mixin/]: Adding mixin platform agents for container ModLauncher Root Container(ModLauncher:4f56a0a2)
[18Jan2022 16:25:34.813] [main/DEBUG] [mixin/]: Instancing new MixinPlatformAgentMinecraftForge for ModLauncher Root Container(ModLauncher:4f56a0a2)
[18Jan2022 16:25:34.813] [main/DEBUG] [mixin/]: MixinPlatformAgentMinecraftForge rejected container ModLauncher Root Container(ModLauncher:4f56a0a2)
[18Jan2022 16:25:34.813] [main/DEBUG] [mixin/]: Instancing new MixinPlatformAgentDefault for ModLauncher Root Container(ModLauncher:4f56a0a2)
[18Jan2022 16:25:34.813] [main/DEBUG] [mixin/]: MixinPlatformAgentDefault accepted container ModLauncher Root Container(ModLauncher:4f56a0a2)
[18Jan2022 16:25:34.828] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServiceDecorator/MODLAUNCHER]: Initialized transformation service mixin
[18Jan2022 16:25:34.828] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServiceDecorator/MODLAUNCHER]: Initializing transformation service fml
[18Jan2022 16:25:34.828] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLServiceProvider/CORE]: Setting up basic FML game directories
[18Jan2022 16:25:34.828] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FileUtils/CORE]: Found existing GAMEDIR directory : C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft
[18Jan2022 16:25:34.828] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLPaths/CORE]: Path GAMEDIR is C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft
[18Jan2022 16:25:34.828] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FileUtils/CORE]: Found existing MODSDIR directory : C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft\mods
[18Jan2022 16:25:34.828] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLPaths/CORE]: Path MODSDIR is C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft\mods
[18Jan2022 16:25:34.828] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FileUtils/CORE]: Found existing CONFIGDIR directory : C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft\config
[18Jan2022 16:25:34.828] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLPaths/CORE]: Path CONFIGDIR is C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft\config
[18Jan2022 16:25:34.828] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLPaths/CORE]: Path FMLCONFIG is C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft\config\fml.toml
[18Jan2022 16:25:34.828] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLServiceProvider/CORE]: Loading configuration
[18Jan2022 16:25:34.897] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FileUtils/CORE]: Found existing default config directory directory : C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft\defaultconfigs
[18Jan2022 16:25:34.898] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLServiceProvider/CORE]: Preparing ModFile
[18Jan2022 16:25:34.901] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLServiceProvider/CORE]: Preparing launch handler
[18Jan2022 16:25:34.902] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLLoader/CORE]: Using forgeclient as launch service
[18Jan2022 16:25:34.917] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLLoader/CORE]: Received command line version data  : VersionInfo[forgeVersion=39.0.37, mcVersion=1.18.1, mcpVersion=20211210.034407, forgeGroup=net.minecraftforge]
[18Jan2022 16:25:34.917] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServiceDecorator/MODLAUNCHER]: Initialized transformation service fml
[18Jan2022 16:25:34.917] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.NameMappingServiceHandler/MODLAUNCHER]: Current naming domain is 'srg'
[18Jan2022 16:25:34.917] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.NameMappingServiceHandler/MODLAUNCHER]: Identified name mapping providers {}
[18Jan2022 16:25:34.917] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServicesHandler/MODLAUNCHER]: Transformation services begin scanning
[18Jan2022 16:25:34.917] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServiceDecorator/MODLAUNCHER]: Beginning scan trigger - transformation service mixin
[18Jan2022 16:25:34.933] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServiceDecorator/MODLAUNCHER]: End scan trigger - transformation service mixin
[18Jan2022 16:25:34.933] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServiceDecorator/MODLAUNCHER]: Beginning scan trigger - transformation service fml
[18Jan2022 16:25:34.933] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLServiceProvider/CORE]: Initiating mod scan
[18Jan2022 16:25:34.933] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModListHandler/CORE]: Found mod coordinates from lists: []
[18Jan2022 16:25:34.949] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModDiscoverer/CORE]: Found Mod Locators : (mods folder:null),(maven libs:null),(exploded directory:null),(minecraft:null),(userdev classpath:null)
[18Jan2022 16:25:35.292] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFileInfo/LOADING]: Found valid mod file client-1.18.1-20211210.034407-srg.jar with {minecraft} mods - versions {1.18.1}
[18Jan2022 16:25:35.292] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFile/LOADING]: Loading mod file C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\minecraft\client\1.18.1-20211210.034407\client-1.18.1-20211210.034407-srg.jar with languages [LanguageSpec[languageName=minecraft, acceptedVersions=1]]
[18Jan2022 16:25:35.292] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFileParser/LOADING]: Considering mod file candidate C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\minecraftforge\forge\1.18.1-39.0.37\forge-1.18.1-39.0.37-universal.jar
[18Jan2022 16:25:35.292] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFileInfo/LOADING]: Found valid mod file forge-1.18.1-39.0.37-universal.jar with {forge} mods - versions {39.0.37}
[18Jan2022 16:25:35.292] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFile/LOADING]: Loading mod file C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\minecraftforge\forge\1.18.1-39.0.37\forge-1.18.1-39.0.37-universal.jar with languages [LanguageSpec[languageName=javafml, acceptedVersions=[24,]]]
[18Jan2022 16:25:35.339] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFileParser/LOADING]: Found coremod field_to_method with Javascript path coremods/field_to_method.js
[18Jan2022 16:25:35.339] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFileParser/LOADING]: Found coremod field_to_instanceof with Javascript path coremods/field_to_instanceof.js
[18Jan2022 16:25:35.339] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFileParser/LOADING]: Found coremod add_bouncer_method with Javascript path coremods/add_bouncer_method.js
[18Jan2022 16:25:35.339] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFile/LOADING]: Found coremod coremods/field_to_method.js
[18Jan2022 16:25:35.339] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFile/LOADING]: Found coremod coremods/field_to_instanceof.js
[18Jan2022 16:25:35.339] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFile/LOADING]: Found coremod coremods/add_bouncer_method.js
[18Jan2022 16:25:35.339] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServiceDecorator/MODLAUNCHER]: End scan trigger - transformation service fml
[18Jan2022 16:25:35.527] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.LanguageLoadingProvider/CORE]: Found 2 language providers
[18Jan2022 16:25:35.527] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.LanguageLoadingProvider/CORE]: Found language provider minecraft, version 1.0
[18Jan2022 16:25:35.542] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.LanguageLoadingProvider/CORE]: Found language provider javafml, version 39
[18Jan2022 16:25:35.542] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.ModSorter/LOADING]: Found 0 mod requirements (0 mandatory, 0 optional)
[18Jan2022 16:25:35.542] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.ModSorter/LOADING]: Found 0 mod requirements missing (0 mandatory, 0 optional)
[18Jan2022 16:25:36.342] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServicesHandler/MODLAUNCHER]: Transformation services loading transformers
[18Jan2022 16:25:36.343] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServiceDecorator/MODLAUNCHER]: Initializing transformers for transformation service mixin
[18Jan2022 16:25:36.344] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServiceDecorator/MODLAUNCHER]: Initialized transformers for transformation service mixin
[18Jan2022 16:25:36.345] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServiceDecorator/MODLAUNCHER]: Initializing transformers for transformation service fml
[18Jan2022 16:25:36.345] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.loading.FMLServiceProvider/CORE]: Loading coremod transformers
[18Jan2022 16:25:36.346] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.coremod.CoreModEngine/COREMOD]: Loading CoreMod from coremods/field_to_method.js
[18Jan2022 16:25:36.651] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.coremod.CoreModEngine/COREMOD]: CoreMod loaded successfully
[18Jan2022 16:25:36.651] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.coremod.CoreModEngine/COREMOD]: Loading CoreMod from coremods/field_to_instanceof.js
[18Jan2022 16:25:36.784] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.coremod.CoreModEngine/COREMOD]: CoreMod loaded successfully
[18Jan2022 16:25:36.784] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.coremod.CoreModEngine/COREMOD]: Loading CoreMod from coremods/add_bouncer_method.js
[18Jan2022 16:25:36.848] [main/DEBUG] [net.minecraftforge.coremod.CoreModEngine/COREMOD]: CoreMod loaded successfully
[18Jan2022 16:25:36.860] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformStore/MODLAUNCHER]: Adding transformer net.minecraftforge.coremod.transformer.CoreModClassTransformer@2a369e14 to Target : CLASS {Lnet/minecraft/world/effect/MobEffectInstance;} {} {V}
[18Jan2022 16:25:36.862] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformStore/MODLAUNCHER]: Adding transformer net.minecraftforge.coremod.transformer.CoreModClassTransformer@4f89331f to Target : CLASS {Lnet/minecraft/world/level/block/LiquidBlock;} {} {V}
[18Jan2022 16:25:36.863] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformStore/MODLAUNCHER]: Adding transformer net.minecraftforge.coremod.transformer.CoreModClassTransformer@618ff5c2 to Target : CLASS {Lnet/minecraft/world/item/BucketItem;} {} {V}
[18Jan2022 16:25:36.863] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformStore/MODLAUNCHER]: Adding transformer net.minecraftforge.coremod.transformer.CoreModClassTransformer@16727bf0 to Target : CLASS {Lnet/minecraft/world/level/block/StairBlock;} {} {V}
[18Jan2022 16:25:36.864] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformStore/MODLAUNCHER]: Adding transformer net.minecraftforge.coremod.transformer.CoreModClassTransformer@2f84acf7 to Target : CLASS {Lnet/minecraft/world/level/block/FlowerPotBlock;} {} {V}
[18Jan2022 16:25:36.864] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformStore/MODLAUNCHER]: Adding transformer net.minecraftforge.coremod.transformer.CoreModClassTransformer@291373d3 to Target : CLASS {Lnet/minecraft/world/item/ItemStack;} {} {V}
[18Jan2022 16:25:36.865] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformStore/MODLAUNCHER]: Adding transformer net.minecraftforge.coremod.transformer.CoreModClassTransformer@372ca2d6 to Target : CLASS {Lnet/minecraft/network/play/client/CClientSettingsPacket;} {} {V}
[18Jan2022 16:25:36.865] [main/DEBUG] [cpw.mods.modlauncher.TransformationServiceDecorator/MODLAUNCHER]: Initialized transformers for transformation service fml
[18Jan2022 16:25:37.649] [main/DEBUG] [mixin/]: Processing prepare() for PlatformAgent[MixinPlatformAgentDefault:ModLauncher Root Container(ModLauncher:4f56a0a2)]
[18Jan2022 16:25:37.649] [main/DEBUG] [mixin/]: Processing launch tasks for PlatformAgent[MixinPlatformAgentDefault:ModLauncher Root Container(ModLauncher:4f56a0a2)]
[18Jan2022 16:25:37.665] [main/DEBUG] [mixin/]: Adding mixin platform agents for container SecureJarResource(minecraft)
[18Jan2022 16:25:37.665] [main/DEBUG] [mixin/]: Instancing new MixinPlatformAgentMinecraftForge for SecureJarResource(minecraft)
[18Jan2022 16:25:37.665] [main/DEBUG] [mixin/]: MixinPlatformAgentMinecraftForge rejected container SecureJarResource(minecraft)
[18Jan2022 16:25:37.665] [main/DEBUG] [mixin/]: Instancing new MixinPlatformAgentDefault for SecureJarResource(minecraft)
[18Jan2022 16:25:37.665] [main/DEBUG] [mixin/]: MixinPlatformAgentDefault accepted container SecureJarResource(minecraft)
[18Jan2022 16:25:37.665] [main/DEBUG] [mixin/]: Processing prepare() for PlatformAgent[MixinPlatformAgentDefault:SecureJarResource(minecraft)]
[18Jan2022 16:25:37.665] [main/DEBUG] [mixin/]: Adding mixin platform agents for container SecureJarResource(forge)
[18Jan2022 16:25:37.665] [main/DEBUG] [mixin/]: Instancing new MixinPlatformAgentMinecraftForge for SecureJarResource(forge)
[18Jan2022 16:25:37.665] [main/DEBUG] [mixin/]: MixinPlatformAgentMinecraftForge rejected container SecureJarResource(forge)
[18Jan2022 16:25:37.665] [main/DEBUG] [mixin/]: Instancing new MixinPlatformAgentDefault for SecureJarResource(forge)
[18Jan2022 16:25:37.665] [main/DEBUG] [mixin/]: MixinPlatformAgentDefault accepted container SecureJarResource(forge)
[18Jan2022 16:25:37.665] [main/DEBUG] [mixin/]: Processing prepare() for PlatformAgent[MixinPlatformAgentDefault:SecureJarResource(forge)]
[18Jan2022 16:25:37.665] [main/DEBUG] [mixin/]: inject() running with 3 agents
[18Jan2022 16:25:37.665] [main/DEBUG] [mixin/]: Processing inject() for PlatformAgent[MixinPlatformAgentDefault:ModLauncher Root Container(ModLauncher:4f56a0a2)]
[18Jan2022 16:25:37.665] [main/DEBUG] [mixin/]: Processing inject() for PlatformAgent[MixinPlatformAgentDefault:SecureJarResource(minecraft)]
[18Jan2022 16:25:37.665] [main/DEBUG] [mixin/]: Processing inject() for PlatformAgent[MixinPlatformAgentDefault:SecureJarResource(forge)]
[18Jan2022 16:25:37.665] [main/INFO] [cpw.mods.modlauncher.LaunchServiceHandler/MODLAUNCHER]: Launching target 'forgeclient' with arguments [--version, 1.18.1-forge-39.0.37, --gameDir, C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft, --assetsDir, C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft\assets, --uuid, 659944c11bdf47b1b5ee7ad1730af63d, --username, Ripstick747, --assetIndex, 1.18, --accessToken, ????????, --clientId, M2VmYjJjNGYtMzY1Zi00NjQ3LWJjMTEtZDI5NmM4M2ZkNjk1, --xuid, 2535472516951277, --userType, msa, --versionType, release]
[18Jan2022 16:25:37.804] [main/DEBUG] [mixin/]: Error cleaning class output directory: .mixin.out\class
[18Jan2022 16:25:37.813] [main/DEBUG] [mixin/]: Preparing mixins for MixinEnvironment[DEFAULT]
[18Jan2022 16:25:38.033] [main/DEBUG] [io.netty.util.internal.logging.InternalLoggerFactory/]: Using Log4J2 as the default logging framework
[18Jan2022 16:25:38.033] [main/DEBUG] [io.netty.util.ResourceLeakDetector/]: -Dio.netty.leakDetection.level: simple
[18Jan2022 16:25:38.033] [main/DEBUG] [io.netty.util.ResourceLeakDetector/]: -Dio.netty.leakDetection.targetRecords: 4
[18Jan2022 16:25:39.584] [pool-3-thread-1/DEBUG] [net.minecraftforge.coremod.transformer.CoreModBaseTransformer/COREMOD]: Transforming net/minecraft/world/level/block/LiquidBlock
[18Jan2022 16:25:39.663] [pool-3-thread-1/DEBUG] [net.minecraftforge.coremod.transformer.CoreModBaseTransformer/COREMOD]: Transforming net/minecraft/world/level/block/StairBlock
[18Jan2022 16:25:39.817] [pool-3-thread-1/DEBUG] [net.minecraftforge.coremod.transformer.CoreModBaseTransformer/COREMOD]: Transforming net/minecraft/world/level/block/FlowerPotBlock
[18Jan2022 16:25:41.048] [pool-3-thread-1/DEBUG] [net.minecraftforge.coremod.transformer.CoreModBaseTransformer/COREMOD]: Transforming net/minecraft/world/item/ItemStack
[18Jan2022 16:25:44.868] [pool-3-thread-1/DEBUG] [net.minecraftforge.coremod.transformer.CoreModBaseTransformer/COREMOD]: Transforming net/minecraft/world/item/BucketItem
[18Jan2022 16:25:45.222] [pool-3-thread-1/DEBUG] [net.minecraftforge.coremod.transformer.CoreModBaseTransformer/COREMOD]: Transforming net/minecraft/world/effect/MobEffectInstance
[18Jan2022 16:25:47.242] [Render thread/INFO] [com.mojang.authlib.yggdrasil.YggdrasilAuthenticationService/]: Environment: authHost='https://authserver.mojang.com', accountsHost='https://api.mojang.com', sessionHost='https://sessionserver.mojang.com', servicesHost='https://api.minecraftservices.com', name='PROD'
[18Jan2022 16:25:50.380] [Render thread/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.ModWorkManager/LOADING]: Using 8 threads for parallel mod-loading
[18Jan2022 16:25:50.409] [Render thread/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.javafmlmod.FMLJavaModLanguageProvider/LOADING]: Loading FMLModContainer from classloader cpw.mods.modlauncher.TransformingClassLoader@75d4a80f - got cpw.mods.cl.ModuleClassLoader@5f212d84
[18Jan2022 16:25:50.409] [Render thread/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.javafmlmod.FMLModContainer/LOADING]: Creating FMLModContainer instance for net.minecraftforge.common.ForgeMod
[18Jan2022 16:25:50.743] [modloading-worker-0/DEBUG] [io.netty.util.internal.PlatformDependent0/]: -Dio.netty.noUnsafe: false
[18Jan2022 16:25:50.744] [modloading-worker-0/DEBUG] [io.netty.util.internal.PlatformDependent0/]: Java version: 17
[18Jan2022 16:25:50.771] [modloading-worker-0/DEBUG] [io.netty.util.internal.PlatformDependent0/]: sun.misc.Unsafe.theUnsafe: available
[18Jan2022 16:25:50.772] [modloading-worker-0/DEBUG] [io.netty.util.internal.PlatformDependent0/]: sun.misc.Unsafe.copyMemory: available
[18Jan2022 16:25:50.773] [modloading-worker-0/DEBUG] [io.netty.util.internal.PlatformDependent0/]: java.nio.Buffer.address: available
[18Jan2022 16:25:50.774] [modloading-worker-0/DEBUG] [io.netty.util.internal.PlatformDependent0/]: direct buffer constructor: unavailable
java.lang.UnsupportedOperationException: Reflective setAccessible(true) disabled
    at io.netty.util.internal.ReflectionUtil.trySetAccessible(ReflectionUtil.java:31) ~[netty-all-4.1.68.Final.jar%2332!:4.1.68.Final]
    at io.netty.util.internal.PlatformDependent0$4.run(PlatformDependent0.java:253) ~[netty-all-4.1.68.Final.jar%2332!:4.1.68.Final]
    at java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:318) ~[?:?]
    at io.netty.util.internal.PlatformDependent0.<clinit>(PlatformDependent0.java:247) ~[netty-all-4.1.68.Final.jar%2332!:4.1.68.Final]
    at io.netty.util.internal.PlatformDependent.isAndroid(PlatformDependent.java:294) ~[netty-all-4.1.68.Final.jar%2332!:4.1.68.Final]
    at io.netty.util.internal.PlatformDependent.<clinit>(PlatformDependent.java:88) ~[netty-all-4.1.68.Final.jar%2332!:4.1.68.Final]
    at io.netty.util.ConstantPool.<init>(ConstantPool.java:34) ~[netty-all-4.1.68.Final.jar%2332!:4.1.68.Final]
    at io.netty.util.AttributeKey$1.<init>(AttributeKey.java:27) ~[netty-all-4.1.68.Final.jar%2332!:4.1.68.Final]
    at io.netty.util.AttributeKey.<clinit>(AttributeKey.java:27) ~[netty-all-4.1.68.Final.jar%2332!:4.1.68.Final]
    at net.minecraftforge.network.NetworkConstants.<clinit>(NetworkConstants.java:42) ~[forge-1.18.1-39.0.37-universal.jar%2360!:?]
    at net.minecraftforge.common.ForgeMod.<init>(ForgeMod.java:143) ~[forge-1.18.1-39.0.37-universal.jar%2360!:?]
    at jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[?:?]
    at jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:77) ~[?:?]
    at jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) ~[?:?]
    at java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:499) ~[?:?]
    at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:480) ~[?:?]
    at net.minecraftforge.fml.javafmlmod.FMLModContainer.constructMod(FMLModContainer.java:81) ~[javafmllanguage-1.18.1-39.0.37.jar%2358!:?]
    at net.minecraftforge.fml.ModContainer.lambda$buildTransitionHandler$4(ModContainer.java:120) ~[fmlcore-1.18.1-39.0.37.jar%2357!:?]
    at java.util.concurrent.CompletableFuture$AsyncRun.run(CompletableFuture.java:1804) [?:?]
    at java.util.concurrent.CompletableFuture$AsyncRun.exec(CompletableFuture.java:1796) [?:?]
    at java.util.concurrent.ForkJoinTask.doExec(ForkJoinTask.java:373) [?:?]
    at java.util.concurrent.ForkJoinPool$WorkQueue.topLevelExec(ForkJoinPool.java:1182) [?:?]
    at java.util.concurrent.ForkJoinPool.scan(ForkJoinPool.java:1655) [?:?]
    at java.util.concurrent.ForkJoinPool.runWorker(ForkJoinPool.java:1622) [?:?]
    at java.util.concurrent.ForkJoinWorkerThread.run(ForkJoinWorkerThread.java:165) [?:?]
[18Jan2022 16:25:50.776] [modloading-worker-0/DEBUG] [io.netty.util.internal.PlatformDependent0/]: java.nio.Bits.unaligned: available, true
[18Jan2022 16:25:50.779] [modloading-worker-0/DEBUG] [io.netty.util.internal.PlatformDependent0/]: jdk.internal.misc.Unsafe.allocateUninitializedArray(int): unavailable
java.lang.IllegalAccessException: class io.netty.util.internal.PlatformDependent0$6 (in module io.netty.all) cannot access class jdk.internal.misc.Unsafe (in module java.base) because module java.base does not export jdk.internal.misc to module io.netty.all
    at jdk.internal.reflect.Reflection.newIllegalAccessException(Reflection.java:392) ~[?:?]
    at java.lang.reflect.AccessibleObject.checkAccess(AccessibleObject.java:674) ~[?:?]
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:560) ~[?:?]
    at io.netty.util.internal.PlatformDependent0$6.run(PlatformDependent0.java:375) ~[netty-all-4.1.68.Final.jar%2332!:4.1.68.Final]
    at java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:318) ~[?:?]
    at io.netty.util.internal.PlatformDependent0.<clinit>(PlatformDependent0.java:366) ~[netty-all-4.1.68.Final.jar%2332!:4.1.68.Final]
    at io.netty.util.internal.PlatformDependent.isAndroid(PlatformDependent.java:294) ~[netty-all-4.1.68.Final.jar%2332!:4.1.68.Final]
    at io.netty.util.internal.PlatformDependent.<clinit>(PlatformDependent.java:88) ~[netty-all-4.1.68.Final.jar%2332!:4.1.68.Final]
    at io.netty.util.ConstantPool.<init>(ConstantPool.java:34) ~[netty-all-4.1.68.Final.jar%2332!:4.1.68.Final]
    at io.netty.util.AttributeKey$1.<init>(AttributeKey.java:27) ~[netty-all-4.1.68.Final.jar%2332!:4.1.68.Final]
    at io.netty.util.AttributeKey.<clinit>(AttributeKey.java:27) ~[netty-all-4.1.68.Final.jar%2332!:4.1.68.Final]
    at net.minecraftforge.network.NetworkConstants.<clinit>(NetworkConstants.java:42) ~[forge-1.18.1-39.0.37-universal.jar%2360!:?]
    at net.minecraftforge.common.ForgeMod.<init>(ForgeMod.java:143) ~[forge-1.18.1-39.0.37-universal.jar%2360!:?]
    at jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[?:?]
    at jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:77) ~[?:?]
    at jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) ~[?:?]
    at java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:499) ~[?:?]
    at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:480) ~[?:?]
    at net.minecraftforge.fml.javafmlmod.FMLModContainer.constructMod(FMLModContainer.java:81) ~[javafmllanguage-1.18.1-39.0.37.jar%2358!:?]
    at net.minecraftforge.fml.ModContainer.lambda$buildTransitionHandler$4(ModContainer.java:120) ~[fmlcore-1.18.1-39.0.37.jar%2357!:?]
    at java.util.concurrent.CompletableFuture$AsyncRun.run(CompletableFuture.java:1804) [?:?]
    at java.util.concurrent.CompletableFuture$AsyncRun.exec(CompletableFuture.java:1796) [?:?]
    at java.util.concurrent.ForkJoinTask.doExec(ForkJoinTask.java:373) [?:?]
    at java.util.concurrent.ForkJoinPool$WorkQueue.topLevelExec(ForkJoinPool.java:1182) [?:?]
    at java.util.concurrent.ForkJoinPool.scan(ForkJoinPool.java:1655) [?:?]
    at java.util.concurrent.ForkJoinPool.runWorker(ForkJoinPool.java:1622) [?:?]
    at java.util.concurrent.ForkJoinWorkerThread.run(ForkJoinWorkerThread.java:165) [?:?]
[18Jan2022 16:25:50.780] [modloading-worker-0/DEBUG] [io.netty.util.internal.PlatformDependent0/]: java.nio.DirectByteBuffer.<init>(long, int): unavailable
[18Jan2022 16:25:50.781] [modloading-worker-0/DEBUG] [io.netty.util.internal.PlatformDependent/]: sun.misc.Unsafe: available
[18Jan2022 16:25:50.782] [modloading-worker-0/DEBUG] [io.netty.util.internal.PlatformDependent/]: maxDirectMemory: 2147483648 bytes (maybe)
[18Jan2022 16:25:50.782] [modloading-worker-0/DEBUG] [io.netty.util.internal.PlatformDependent/]: -Dio.netty.tmpdir: C:\Users\lego_\AppData\Local\Temp (java.io.tmpdir)
[18Jan2022 16:25:50.782] [modloading-worker-0/DEBUG] [io.netty.util.internal.PlatformDependent/]: -Dio.netty.bitMode: 64 (sun.arch.data.model)
[18Jan2022 16:25:50.783] [modloading-worker-0/DEBUG] [io.netty.util.internal.PlatformDependent/]: Platform: Windows
[18Jan2022 16:25:50.784] [modloading-worker-0/DEBUG] [io.netty.util.internal.PlatformDependent/]: -Dio.netty.maxDirectMemory: -1 bytes
[18Jan2022 16:25:50.784] [modloading-worker-0/DEBUG] [io.netty.util.internal.PlatformDependent/]: -Dio.netty.uninitializedArrayAllocationThreshold: -1
[18Jan2022 16:25:50.787] [modloading-worker-0/DEBUG] [io.netty.util.internal.CleanerJava9/]: java.nio.ByteBuffer.cleaner(): available
[18Jan2022 16:25:50.787] [modloading-worker-0/DEBUG] [io.netty.util.internal.PlatformDependent/]: -Dio.netty.noPreferDirect: false
[18Jan2022 16:25:50.998] [modloading-worker-0/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.config.ConfigTracker/CONFIG]: Config file forge-client.toml for forge tracking
[18Jan2022 16:25:50.998] [modloading-worker-0/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.config.ConfigTracker/CONFIG]: Config file forge-server.toml for forge tracking
[18Jan2022 16:25:50.999] [modloading-worker-0/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.config.ConfigTracker/CONFIG]: Config file forge-common.toml for forge tracking
[18Jan2022 16:25:51.058] [modloading-worker-0/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.javafmlmod.AutomaticEventSubscriber/LOADING]: Attempting to inject @EventBusSubscriber classes into the eventbus for forge
[18Jan2022 16:25:51.063] [modloading-worker-0/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.javafmlmod.AutomaticEventSubscriber/LOADING]: Auto-subscribing net.minecraftforge.common.ForgeSpawnEggItem$CommonHandler to MOD
[18Jan2022 16:25:51.066] [modloading-worker-0/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.javafmlmod.AutomaticEventSubscriber/LOADING]: Auto-subscribing net.minecraftforge.common.ForgeSpawnEggItem$ColorRegisterHandler to MOD
[18Jan2022 16:25:51.078] [modloading-worker-0/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.javafmlmod.AutomaticEventSubscriber/LOADING]: Auto-subscribing net.minecraftforge.client.model.ModelDataManager to FORGE
[18Jan2022 16:25:51.081] [modloading-worker-0/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.javafmlmod.AutomaticEventSubscriber/LOADING]: Auto-subscribing net.minecraftforge.client.ForgeHooksClient$ClientEvents to MOD
[18Jan2022 16:25:53.644] [Render thread/DEBUG] [io.netty.util.internal.InternalThreadLocalMap/]: -Dio.netty.threadLocalMap.stringBuilder.initialSize: 1024
[18Jan2022 16:25:53.644] [Render thread/DEBUG] [io.netty.util.internal.InternalThreadLocalMap/]: -Dio.netty.threadLocalMap.stringBuilder.maxSize: 4096
[18Jan2022 16:25:53.645] [Render thread/DEBUG] [io.netty.util.internal.ThreadLocalRandom/]: -Dio.netty.initialSeedUniquifier: 0xe893b4d786e445ec
[18Jan2022 16:25:54.420] [Render thread/INFO] [com.mojang.text2speech.NarratorWindows/]: Narrator library for x64 successfully loaded
[18Jan2022 16:25:55.129] [modloading-worker-0/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.config.ConfigTracker/CONFIG]: Loading configs type CLIENT
[18Jan2022 16:25:55.132] [modloading-worker-0/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.config.ConfigFileTypeHandler/CONFIG]: Built TOML config for C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft\config\forge-client.toml
[18Jan2022 16:25:55.133] [modloading-worker-0/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.config.ConfigFileTypeHandler/CONFIG]: Loaded TOML config file C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft\config\forge-client.toml
[18Jan2022 16:25:55.160] [modloading-worker-0/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.config.ConfigFileTypeHandler/CONFIG]: Watching TOML config file C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft\config\forge-client.toml for changes
[18Jan2022 16:25:55.165] [modloading-worker-0/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.config.ConfigTracker/CONFIG]: Loading configs type COMMON
[18Jan2022 16:25:55.166] [modloading-worker-0/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.config.ConfigFileTypeHandler/CONFIG]: Built TOML config for C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft\config\forge-common.toml
[18Jan2022 16:25:55.167] [modloading-worker-0/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.config.ConfigFileTypeHandler/CONFIG]: Loaded TOML config file C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft\config\forge-common.toml
[18Jan2022 16:25:55.168] [modloading-worker-0/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.config.ConfigFileTypeHandler/CONFIG]: Watching TOML config file C:\Users\lego_\AppData\Roaming\.minecraft\config\forge-common.toml for changes
[18Jan2022 16:25:55.198] [Thread-0/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.config.ConfigFileTypeHandler/CONFIG]: Config file forge-client.toml changed, sending notifies
[18Jan2022 16:25:55.573] [Forge Version Check/INFO] [net.minecraftforge.fml.VersionChecker/]: [forge] Starting version check at https://files.minecraftforge.net/net/minecraftforge/forge/promotions_slim.json
[18Jan2022 16:25:57.196] [Forge Version Check/DEBUG] [net.minecraftforge.fml.VersionChecker/]: [forge] Received version check data:
{
  "homepage": "https://files.minecraftforge.net/net/minecraftforge/forge/",
  "promos": {
    "1.1-latest": "1.3.4.29",
    "1.2.3-latest": "1.4.1.64",
    "1.2.4-latest": "2.0.0.68",
    "1.2.5-latest": "3.4.9.171",
    "1.3.2-latest": "4.3.5.318",
    "1.4.0-latest": "5.0.0.326",
    "1.4.1-latest": "6.0.0.329",
    "1.4.2-latest": "6.0.1.355",
    "1.4.3-latest": "6.2.1.358",
    "1.4.4-latest": "6.3.0.378",
    "1.4.5-latest": "6.4.2.448",
    "1.4.6-latest": "6.5.0.489",
    "1.4.7-latest": "6.6.2.534",
    "1.5-latest": "7.7.0.598",
    "1.5.1-latest": "7.7.2.682",
    "1.5.2-latest": "7.8.1.738",
    "1.5.2-recommended": "7.8.1.738",
    "1.6.1-latest": "8.9.0.775",
    "1.6.2-latest": "9.10.1.871",
    "1.6.2-recommended": "9.10.1.871",
    "1.6.3-latest": "9.11.0.878",
    "1.6.4-latest": "9.11.1.1345",
    "1.6.4-recommended": "9.11.1.1345",
    "1.7.2-latest": "10.12.2.1161",
    "1.7.2-recommended": "10.12.2.1161",
    "1.7.10_pre4-latest": "10.12.2.1149",
    "1.7.10-latest": "10.13.4.1614",
    "1.7.10-recommended": "10.13.4.1614",
    "1.8-latest": "11.14.4.1577",
    "1.8-recommended": "11.14.4.1563",
    "1.8.8-latest": "11.15.0.1655",
    "1.8.9-latest": "11.15.1.2318",
    "1.8.9-recommended": "11.15.1.2318",
    "1.9-latest": "12.16.1.1938",
    "1.9-recommended": "12.16.1.1887",
    "1.9.4-latest": "12.17.0.2317",
    "1.9.4-recommended": "12.17.0.2317",
    "1.10-latest": "12.18.0.2000",
    "1.10.2-latest": "12.18.3.2511",
    "1.10.2-recommended": "12.18.3.2511",
    "1.11-latest": "13.19.1.2199",
    "1.11-recommended": "13.19.1.2189",
    "1.11.2-latest": "13.20.1.2588",
    "1.11.2-recommended": "13.20.1.2588",
    "1.12-latest": "14.21.1.2443",
    "1.12-recommended": "14.21.1.2387",
    "1.12.1-latest": "14.22.1.2485",
    "1.12.1-recommended": "14.22.1.2478",
    "1.12.2-latest": "14.23.5.2860",
    "1.12.2-recommended": "14.23.5.2859",
    "1.13.2-latest": "25.0.223",
    "1.14.2-latest": "26.0.63",
    "1.14.3-latest": "27.0.60",
    "1.14.4-latest": "28.2.26",
    "1.14.4-recommended": "28.2.26",
    "1.15-latest": "29.0.4",
    "1.15.1-latest": "30.0.51",
    "1.15.2-latest": "31.2.57",
    "1.15.2-recommended": "31.2.57",
    "1.16.1-latest": "32.0.108",
    "1.16.2-latest": "33.0.61",
    "1.16.3-latest": "34.1.42",
    "1.16.3-recommended": "34.1.0",
    "1.16.4-latest": "35.1.37",
    "1.16.4-recommended": "35.1.4",
    "1.16.5-latest": "36.2.23",
    "1.16.5-recommended": "36.2.20",
    "1.17.1-latest": "37.1.1",
    "1.17.1-recommended": "37.1.1",
    "1.18-latest": "38.0.17",
    "1.18.1-latest": "39.0.44"
  }
}
[18Jan2022 16:25:57.196] [Forge Version Check/INFO] [net.minecraftforge.fml.VersionChecker/]: [forge] Found status: BETA_OUTDATED Current: 39.0.37 Target: 39.0.44
 

 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

It keeps on crashing with these two specified mods/ fabric/ forge and the error message I get is this                                                                         

The game crashed whilst initializing game Error: java.lang.IncompatibleClassChangeError: class dev.su5ed.sinytra.connector.mod.compat.fieldtypes.RedirectingIdMapper overrides final method net.minecraft.core.IdMapper.m_7942_(I)Ljava/lang/Object;                                                                                                                   

and here is the list of mods i keep trying to run                                                                                                                           Connector-1.0.0-beta. 19+1.20.1-full  | itemscroller-fabric-1.20.2-0.21.0 |Malilib-fabric-1.20.2-0.17.0 | minihud-fabric-1.20.2-0.28.0| tellme-fabric-1.20.2-0.9.0| tweakeroo-fabric-1.20.2-0.18.0| litematica-fabric-1.20.1-0.15.3

please help me.               

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.

Announcements • Recently Browsing

  • No registered users viewing this page.
 • Posts

  • Hi, I'm trying to get into Mixin. My test code accesses the private attribute fps in the Minecraft class. In the development environment (IntelliJ), it outputs the FPS, as I expected it would. But when I try it in the normal Minecraft, it crashes, and I'm not sure why. The Mixin Code: @Mixin(Minecraft.class) public interface MinecraftMixin { @Accessor("fps") int getFps(); } How I call the mixin code: @SubscribeEvent public void onTick(ClientTickEvent event) { if (Minecraft.getInstance().player == null) { return; } if (Minecraft.getInstance().player.isCrouching()) { int test = ((MinecraftMixin)Minecraft.getInstance()).getFps(); LOGGER.info(String.valueOf(test)); } } Crashlog: https://paste.ee/p/PtO7B
  • ---- Minecraft Crash Report ---- // You should try our sister game, Minceraft! Time: 5/25/24 6:47 PM Description: Unexpected error java.lang.NullPointerException: Unexpected error     at com.ferreusveritas.dynamictrees.systems.fruit.Fruit.getItemStack(Fruit.java:181) ~[?:1.16.5-0.10.5] {re:classloading}     at com.ferreusveritas.dynamictrees.blocks.FruitBlock.getPickBlock(FruitBlock.java:182) ~[?:1.16.5-0.10.5] {re:classloading}     at mcp.mobius.waila.api.impl.DataAccessor.set(DataAccessor.java:61) ~[?:2.8.3] {re:classloading}     at mcp.mobius.waila.api.impl.DataAccessor.set(DataAccessor.java:41) ~[?:2.8.3] {re:classloading}     at mcp.mobius.waila.overlay.WailaTickHandler.tickClient(WailaTickHandler.java:80) ~[?:2.8.3] {re:classloading}     at mcp.mobius.waila.WailaClient.onClientTick(WailaClient.java:92) ~[?:2.8.3] {re:classloading}     at net.minecraftforge.eventbus.ASMEventHandler_1252_WailaClient_onClientTick_ClientTickEvent.invoke(.dynamic) ~[?:?] {}     at net.minecraftforge.eventbus.ASMEventHandler.invoke(ASMEventHandler.java:85) ~[eventbus-4.0.0.jar:?] {}     at net.minecraftforge.eventbus.EventBus$$Lambda$2980/912034375.invoke(Unknown Source) ~[?:?] {}     at net.minecraftforge.eventbus.EventBus.post(EventBus.java:302) ~[eventbus-4.0.0.jar:?] {}     at net.minecraftforge.eventbus.EventBus.post(EventBus.java:283) ~[eventbus-4.0.0.jar:?] {}     at net.minecraftforge.fml.hooks.BasicEventHooks.onPostClientTick(BasicEventHooks.java:110) ~[?:?] {re:classloading}     at net.minecraft.client.Minecraft.func_71407_l(Minecraft.java:1544) ~[?:?] {re:mixin,pl:accesstransformer:B,pl:runtimedistcleaner:A,re:mixin,pl:accesstransformer:B,pl:runtimedistcleaner:A,re:mixin,pl:accesstransformer:B,pl:runtimedistcleaner:A,re:classloading,pl:accesstransformer:B,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:feature.measure_time.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:perf.dedicated_reload_executor.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:bugfix.concurrency.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:bugfix.world_leaks.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-forge.mixins.json:feature.measure_time.MinecraftMixin_Forge,pl:mixin:APP:modernfix-forge.mixins.json:perf.skip_first_datapack_reload.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-forge.mixins.json:perf.blast_search_trees.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:architectury.mixins.json:MixinMinecraft,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.Mixin_RunEssentialTasks,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.MixinMinecraft,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.gui.Mixin_FixKeybindUnpressedInEmoteWheel,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.gui.Mixin_RecalculateMenuScale,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:compatibility.forge.Mixin_FixInternalByteBufAccess,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:compatibility.forge.Mixin_FixPrematureByteBufFree,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:events.Mixin_RenderTickEvent,pl:mixin:APP:abnormals_core.mixins.json:client.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:iceberg.mixins.json:MinecraftMixin,pl:mixin:APP:flywheel.mixins.json:ShaderCloseMixin,pl:mixin:APP:assets/botania/botania.mixins.json:AccessorMinecraft,pl:mixin:APP:create.mixins.json:WindowResizeMixin,pl:mixin:APP:embeddium.mixins.json:features.options.MixinMinecraftClient,pl:mixin:APP:embeddium.mixins.json:features.gui.fast_fps_pie.MixinMinecraftClient,pl:mixin:A,pl:runtimedistcleaner:A}     at net.minecraft.client.Minecraft.func_195542_b(Minecraft.java:954) [?:?] {re:mixin,pl:accesstransformer:B,pl:runtimedistcleaner:A,re:mixin,pl:accesstransformer:B,pl:runtimedistcleaner:A,re:mixin,pl:accesstransformer:B,pl:runtimedistcleaner:A,re:classloading,pl:accesstransformer:B,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:feature.measure_time.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:perf.dedicated_reload_executor.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:bugfix.concurrency.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:bugfix.world_leaks.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-forge.mixins.json:feature.measure_time.MinecraftMixin_Forge,pl:mixin:APP:modernfix-forge.mixins.json:perf.skip_first_datapack_reload.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-forge.mixins.json:perf.blast_search_trees.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:architectury.mixins.json:MixinMinecraft,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.Mixin_RunEssentialTasks,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.MixinMinecraft,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.gui.Mixin_FixKeybindUnpressedInEmoteWheel,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.gui.Mixin_RecalculateMenuScale,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:compatibility.forge.Mixin_FixInternalByteBufAccess,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:compatibility.forge.Mixin_FixPrematureByteBufFree,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:events.Mixin_RenderTickEvent,pl:mixin:APP:abnormals_core.mixins.json:client.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:iceberg.mixins.json:MinecraftMixin,pl:mixin:APP:flywheel.mixins.json:ShaderCloseMixin,pl:mixin:APP:assets/botania/botania.mixins.json:AccessorMinecraft,pl:mixin:APP:create.mixins.json:WindowResizeMixin,pl:mixin:APP:embeddium.mixins.json:features.options.MixinMinecraftClient,pl:mixin:APP:embeddium.mixins.json:features.gui.fast_fps_pie.MixinMinecraftClient,pl:mixin:A,pl:runtimedistcleaner:A}     at net.minecraft.client.Minecraft.func_99999_d(Minecraft.java:607) [?:?] {re:mixin,pl:accesstransformer:B,pl:runtimedistcleaner:A,re:mixin,pl:accesstransformer:B,pl:runtimedistcleaner:A,re:mixin,pl:accesstransformer:B,pl:runtimedistcleaner:A,re:classloading,pl:accesstransformer:B,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:feature.measure_time.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:perf.dedicated_reload_executor.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:bugfix.concurrency.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:bugfix.world_leaks.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-forge.mixins.json:feature.measure_time.MinecraftMixin_Forge,pl:mixin:APP:modernfix-forge.mixins.json:perf.skip_first_datapack_reload.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-forge.mixins.json:perf.blast_search_trees.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:architectury.mixins.json:MixinMinecraft,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.Mixin_RunEssentialTasks,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.MixinMinecraft,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.gui.Mixin_FixKeybindUnpressedInEmoteWheel,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.gui.Mixin_RecalculateMenuScale,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:compatibility.forge.Mixin_FixInternalByteBufAccess,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:compatibility.forge.Mixin_FixPrematureByteBufFree,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:events.Mixin_RenderTickEvent,pl:mixin:APP:abnormals_core.mixins.json:client.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:iceberg.mixins.json:MinecraftMixin,pl:mixin:APP:flywheel.mixins.json:ShaderCloseMixin,pl:mixin:APP:assets/botania/botania.mixins.json:AccessorMinecraft,pl:mixin:APP:create.mixins.json:WindowResizeMixin,pl:mixin:APP:embeddium.mixins.json:features.options.MixinMinecraftClient,pl:mixin:APP:embeddium.mixins.json:features.gui.fast_fps_pie.MixinMinecraftClient,pl:mixin:A,pl:runtimedistcleaner:A}     at net.minecraft.client.main.Main.main(Main.java:184) [?:?] {re:classloading,pl:runtimedistcleaner:A}     at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[?:1.8.0_51] {}     at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[?:1.8.0_51] {}     at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[?:1.8.0_51] {}     at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497) ~[?:1.8.0_51] {}     at net.minecraftforge.fml.loading.FMLClientLaunchProvider.lambda$launchService$0(FMLClientLaunchProvider.java:51) [forge-1.16.5-36.2.34.jar:36.2] {}     at net.minecraftforge.fml.loading.FMLClientLaunchProvider$$Lambda$534/107444607.call(Unknown Source) [forge-1.16.5-36.2.34.jar:36.2] {}     at cpw.mods.modlauncher.LaunchServiceHandlerDecorator.launch(LaunchServiceHandlerDecorator.java:37) [modlauncher-8.1.3.jar:?] {}     at cpw.mods.modlauncher.LaunchServiceHandler.launch(LaunchServiceHandler.java:54) [modlauncher-8.1.3.jar:?] {}     at cpw.mods.modlauncher.LaunchServiceHandler.launch(LaunchServiceHandler.java:72) [modlauncher-8.1.3.jar:?] {}     at cpw.mods.modlauncher.Launcher.run(Launcher.java:82) [modlauncher-8.1.3.jar:?] {re:classloading}     at cpw.mods.modlauncher.Launcher.main(Launcher.java:66) [modlauncher-8.1.3.jar:?] {re:classloading} A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows: --------------------------------------------------------------------------------------- -- Head -- Thread: Render thread Stacktrace:     at com.ferreusveritas.dynamictrees.systems.fruit.Fruit.getItemStack(Fruit.java:181) ~[?:1.16.5-0.10.5] {re:classloading}     at com.ferreusveritas.dynamictrees.blocks.FruitBlock.getPickBlock(FruitBlock.java:182) ~[?:1.16.5-0.10.5] {re:classloading}     at mcp.mobius.waila.api.impl.DataAccessor.set(DataAccessor.java:61) ~[?:2.8.3] {re:classloading}     at mcp.mobius.waila.api.impl.DataAccessor.set(DataAccessor.java:41) ~[?:2.8.3] {re:classloading}     at mcp.mobius.waila.overlay.WailaTickHandler.tickClient(WailaTickHandler.java:80) ~[?:2.8.3] {re:classloading}     at mcp.mobius.waila.WailaClient.onClientTick(WailaClient.java:92) ~[?:2.8.3] {re:classloading}     at net.minecraftforge.eventbus.ASMEventHandler_1252_WailaClient_onClientTick_ClientTickEvent.invoke(.dynamic) ~[?:?] {}     at net.minecraftforge.eventbus.ASMEventHandler.invoke(ASMEventHandler.java:85) ~[eventbus-4.0.0.jar:?] {}     at net.minecraftforge.eventbus.EventBus$$Lambda$2980/912034375.invoke(Unknown Source) ~[?:?] {}     at net.minecraftforge.eventbus.EventBus.post(EventBus.java:302) ~[eventbus-4.0.0.jar:?] {}     at net.minecraftforge.eventbus.EventBus.post(EventBus.java:283) ~[eventbus-4.0.0.jar:?] {}     at net.minecraftforge.fml.hooks.BasicEventHooks.onPostClientTick(BasicEventHooks.java:110) ~[?:?] {re:classloading} -- Affected level -- Details:     All players: 1 total; [ClientPlayerEntity['jessimessi02'/4997, l='ClientLevel', x=-111.42, y=70.00, z=-173.47]]     Chunk stats: Client Chunk Cache: 1024, 310     Level dimension: minecraft:overworld     Level spawn location: World: (-64,66,166), Chunk: (at 0,4,6 in -4,10; contains blocks -64,0,160 to -49,255,175), Region: (-1,0; contains chunks -32,0 to -1,31, blocks -512,0,0 to -1,255,511)     Level time: 1431425 game time, 2197472 day time     Server brand: forge     Server type: Non-integrated multiplayer server Stacktrace:     at net.minecraft.client.world.ClientWorld.func_72914_a(ClientWorld.java:447) ~[?:?] {re:mixin,pl:runtimedistcleaner:A,re:classloading,pl:mixin:APP:architectury.mixins.json:MixinClientLevel,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:feature.particles.Mixin_AddParticleSystemToClientWorld,pl:mixin:APP:abnormals_core.mixins.json:client.ClientWorldMixin,pl:mixin:APP:create.mixins.json:BreakProgressMixin,pl:mixin:APP:embeddium.mixins.json:features.chunk_rendering.MixinClientWorld,pl:mixin:A,pl:runtimedistcleaner:A}     at net.minecraft.client.Minecraft.func_71396_d(Minecraft.java:2031) [?:?] {re:mixin,pl:accesstransformer:B,pl:runtimedistcleaner:A,re:mixin,pl:accesstransformer:B,pl:runtimedistcleaner:A,re:mixin,pl:accesstransformer:B,pl:runtimedistcleaner:A,re:classloading,pl:accesstransformer:B,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:feature.measure_time.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:perf.dedicated_reload_executor.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:bugfix.concurrency.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:bugfix.world_leaks.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-forge.mixins.json:feature.measure_time.MinecraftMixin_Forge,pl:mixin:APP:modernfix-forge.mixins.json:perf.skip_first_datapack_reload.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-forge.mixins.json:perf.blast_search_trees.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:architectury.mixins.json:MixinMinecraft,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.Mixin_RunEssentialTasks,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.MixinMinecraft,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.gui.Mixin_FixKeybindUnpressedInEmoteWheel,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.gui.Mixin_RecalculateMenuScale,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:compatibility.forge.Mixin_FixInternalByteBufAccess,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:compatibility.forge.Mixin_FixPrematureByteBufFree,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:events.Mixin_RenderTickEvent,pl:mixin:APP:abnormals_core.mixins.json:client.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:iceberg.mixins.json:MinecraftMixin,pl:mixin:APP:flywheel.mixins.json:ShaderCloseMixin,pl:mixin:APP:assets/botania/botania.mixins.json:AccessorMinecraft,pl:mixin:APP:create.mixins.json:WindowResizeMixin,pl:mixin:APP:embeddium.mixins.json:features.options.MixinMinecraftClient,pl:mixin:APP:embeddium.mixins.json:features.gui.fast_fps_pie.MixinMinecraftClient,pl:mixin:A,pl:runtimedistcleaner:A}     at net.minecraft.client.Minecraft.func_99999_d(Minecraft.java:628) [?:?] {re:mixin,pl:accesstransformer:B,pl:runtimedistcleaner:A,re:mixin,pl:accesstransformer:B,pl:runtimedistcleaner:A,re:mixin,pl:accesstransformer:B,pl:runtimedistcleaner:A,re:classloading,pl:accesstransformer:B,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:feature.measure_time.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:perf.dedicated_reload_executor.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:bugfix.concurrency.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-common.mixins.json:bugfix.world_leaks.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-forge.mixins.json:feature.measure_time.MinecraftMixin_Forge,pl:mixin:APP:modernfix-forge.mixins.json:perf.skip_first_datapack_reload.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:modernfix-forge.mixins.json:perf.blast_search_trees.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:architectury.mixins.json:MixinMinecraft,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.Mixin_RunEssentialTasks,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.MixinMinecraft,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.gui.Mixin_FixKeybindUnpressedInEmoteWheel,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:client.gui.Mixin_RecalculateMenuScale,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:compatibility.forge.Mixin_FixInternalByteBufAccess,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:compatibility.forge.Mixin_FixPrematureByteBufFree,pl:mixin:APP:mixins.essential.json:events.Mixin_RenderTickEvent,pl:mixin:APP:abnormals_core.mixins.json:client.MinecraftMixin,pl:mixin:APP:iceberg.mixins.json:MinecraftMixin,pl:mixin:APP:flywheel.mixins.json:ShaderCloseMixin,pl:mixin:APP:assets/botania/botania.mixins.json:AccessorMinecraft,pl:mixin:APP:create.mixins.json:WindowResizeMixin,pl:mixin:APP:embeddium.mixins.json:features.options.MixinMinecraftClient,pl:mixin:APP:embeddium.mixins.json:features.gui.fast_fps_pie.MixinMinecraftClient,pl:mixin:A,pl:runtimedistcleaner:A}     at net.minecraft.client.main.Main.main(Main.java:184) [?:?] {re:classloading,pl:runtimedistcleaner:A}     at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[?:1.8.0_51] {}     at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[?:1.8.0_51] {}     at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[?:1.8.0_51] {}     at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497) ~[?:1.8.0_51] {}     at net.minecraftforge.fml.loading.FMLClientLaunchProvider.lambda$launchService$0(FMLClientLaunchProvider.java:51) [forge-1.16.5-36.2.34.jar:36.2] {}     at net.minecraftforge.fml.loading.FMLClientLaunchProvider$$Lambda$534/107444607.call(Unknown Source) [forge-1.16.5-36.2.34.jar:36.2] {}     at cpw.mods.modlauncher.LaunchServiceHandlerDecorator.launch(LaunchServiceHandlerDecorator.java:37) [modlauncher-8.1.3.jar:?] {}     at cpw.mods.modlauncher.LaunchServiceHandler.launch(LaunchServiceHandler.java:54) [modlauncher-8.1.3.jar:?] {}     at cpw.mods.modlauncher.LaunchServiceHandler.launch(LaunchServiceHandler.java:72) [modlauncher-8.1.3.jar:?] {}     at cpw.mods.modlauncher.Launcher.run(Launcher.java:82) [modlauncher-8.1.3.jar:?] {re:classloading}     at cpw.mods.modlauncher.Launcher.main(Launcher.java:66) [modlauncher-8.1.3.jar:?] {re:classloading} -- System Details -- Details:     Minecraft Version: 1.16.5     Minecraft Version ID: 1.16.5     Operating System: Windows 10 (amd64) version 10.0     Java Version: 1.8.0_51, Oracle Corporation     Java VM Version: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation     Memory: 1877658168 bytes (1790 MB) / 4976541696 bytes (4746 MB) up to 10171187200 bytes (9700 MB)     CPUs: 12     JVM Flags: 4 total; -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Xss1M -Xmx10912m -Xms256m     ModLauncher: 8.1.3+8.1.3+main-8.1.x.c94d18ec     ModLauncher launch target: fmlclient     ModLauncher naming: srg     ModLauncher services:          /mixin-0.8.4.jar mixin PLUGINSERVICE          /eventbus-4.0.0.jar eventbus PLUGINSERVICE          /forge-1.16.5-36.2.34.jar object_holder_definalize PLUGINSERVICE          /forge-1.16.5-36.2.34.jar runtime_enum_extender PLUGINSERVICE          /accesstransformers-3.0.1.jar accesstransformer PLUGINSERVICE          /forge-1.16.5-36.2.34.jar capability_inject_definalize PLUGINSERVICE          /forge-1.16.5-36.2.34.jar runtimedistcleaner PLUGINSERVICE          /mixin-0.8.4.jar mixin TRANSFORMATIONSERVICE          /essential_1-3-2-4_forge_1-16-5.jar essential-loader TRANSFORMATIONSERVICE          /forge-1.16.5-36.2.34.jar fml TRANSFORMATIONSERVICE      FML: 36.2     Forge: net.minecraftforge:36.2.34     FML Language Providers:          [email protected]         minecraft@1         [email protected]     Mod List:          supermartijn642configlib-1.1.8-forge-mc1.16.jar   |SuperMartijn642's Config Libra|supermartijn642configlib      |1.1.8               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         aiotbotania-1.16.5-1.8.4.jar                      |AIOT Botania                  |aiotbotania                   |1.8.4               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         nether-s-exoticism-1.16.5-1.1.10.jar              |Nether's Exoticism            |nethers_exoticism             |1.1.10              |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         HealthOverlay-1.16.5-3.0.1.jar                    |Health Overlay                |healthoverlay                 |3.0.1               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         DoggyTalents-1.16.5-2.1.15.jar                    |Doggy Talents 2               |doggytalents                  |2.1.15              |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         mcw-windows-2.2.1-mc1.16.5forge.jar               |Macaw's Windows               |mcwwindows                    |2.2.1               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         stalwart-dungeons-1.16.5-1.1.7.jar                |Stalwart Dungeons             |stalwart_dungeons             |1.1.7               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         immersive_aircraft-0.5.2+1.16.5-forge.jar         |Immersive Aircraft            |immersive_aircraft            |0.5.2+1.16.5        |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         modnametooltip_1.16.2-1.15.0.jar                  |Mod Name Tooltip              |modnametooltip                |1.15.0              |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         ChickenDropFeathers-1.0-forge-1.16.5-36.0.0.jar   |ChickenDropFeathers           |chickendropfeathersmod        |1.0                 |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         findme-1.16.3-2.2.1.0.jar                         |Find Me                       |findme                        |2.2.1               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         CTM-MC1.16.1-1.1.2.6.jar                          |ConnectedTexturesMod          |ctm                           |MC1.16.1-1.1.2.6    |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         CookingForBlockheads_1.16.5-9.3.4.jar             |Cooking for Blockheads        |cookingforblockheads          |9.3.4               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Controlling-7.0.0.31.jar                          |Controlling                   |controlling                   |7.0.0.31            |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Prism-1.16.5-1.0.1.jar                            |Prism                         |prism                         |1.0.1               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         modernfix-forge-5.17.0+mc1.16.5.jar               |ModernFix                     |modernfix                     |5.17.0+mc1.16.5     |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         citadel-1.8.1-1.16.5.jar                          |Citadel                       |citadel                       |1.8.1               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         alexsmobs-1.12.1.jar                              |Alex's Mobs                   |alexsmobs                     |1.12.1              |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         farmersdelightintegrations-1.16.5-1.2.jar         |Farmer's Delight Compats      |farmersdelightintegrations    |1.16.5-1.2          |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         ultimate_unicorn_mod-1.16.5-1.6.3.jar             |Wings, Horns, and Hooves, the |ultimate_unicorn_mod          |1.6.3               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         MaxHealthFix-Forge-1.16.5-1.0.5.jar               |MaxHealthFix                  |maxhealthfix                  |1.0.5               |DONE      |Manifest: eb:c4:b1:67:8b:f9:0c:db:dc:4f:01:b1:8e:61:64:39:4c:10:85:0b:a6:c4:c7:48:f0:fa:95:f2:cb:08:3a:e5         prehistoric_delight_2.2.0_forge_1.16.5.jar        |Prehistoric Delight           |pre_delight                   |2.2.0               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Bookshelf-Forge-1.16.5-10.4.33.jar                |Bookshelf                     |bookshelf                     |10.4.33             |DONE      |Manifest: eb:c4:b1:67:8b:f9:0c:db:dc:4f:01:b1:8e:61:64:39:4c:10:85:0b:a6:c4:c7:48:f0:fa:95:f2:cb:08:3a:e5         Tips-1.16.5-4.0.18.jar                            |Tips                          |tips                          |4.0.18              |DONE      |Manifest: eb:c4:b1:67:8b:f9:0c:db:dc:4f:01:b1:8e:61:64:39:4c:10:85:0b:a6:c4:c7:48:f0:fa:95:f2:cb:08:3a:e5         endercrop-1.16.5-1.6.0-beta.jar                   |Ender Crop                    |endercrop                     |1.16.5-1.6.0-beta   |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         sophisticatedbackpacks-1.16.5-3.15.20.755.jar     |Sophisticated Backpacks       |sophisticatedbackpacks        |1.16.5-3.15.20.755  |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         ChanceCubes-1.16.5-5.0.2.469.jar                  |Chance Cubes                  |chancecubes                   |1.16.5-5.0.2.469    |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         mcw-doors-1.1.0forge-mc1.16.5.jar                 |Macaw's Doors                 |mcwdoors                      |1.1.0               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Morpheus-1.16.5-4.2.70.jar                        |Morpheus                      |morpheus                      |4.2.70              |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         PickUpNotifier-v1.2-1.16.3.jar                    |Pick Up Notifier              |pickupnotifier                |1.2                 |DONE      |Manifest: d3:cc:6f:1b:30:87:fa:d9:8f:91:15:20:27:63:95:aa:d5:cb:1b:5b:e6:36:cc:57:20:a9:b3:d4:d5:1a:5d:b8         SnowRealMagic-1.16.5-2.10.0.jar                   |Snow! Real Magic!             |snowrealmagic                 |2.10.0              |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         immersive-armors-1.5.1+1.16.5-forge.jar           |Immersive Armors              |immersive_armors              |1.5.1+1.16.5        |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Alexis_64_Stairs_0.6-1.16.5.jar                   |Alexis 64 Stairs              |alexis_64_stairs              |0.6                 |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         JustEnoughResources-1.16.5-0.12.1.128.jar         |Just Enough Resources         |jeresources                   |0.12.1.128          |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Alexis_64_Food_0.9.8-1.16.5.jar                   |Alexis 64 food                |alexis_food                   |0.9.8               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Paraglider-1.16.5-1.3.2.14.jar                    |Paraglider                    |paraglider                    |1.3.2.14            |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Forge-1.16.5-DragonMounts3-Preview 24w07a.jar     |Dragon Mounts                 |dragonmounts                  |Preview 24w07a      |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         absentbydesign-1.16.5-1.5.2.jar                   |Absent By Design Mod          |absentbydesign                |1.16.5-1.5.2        |DONE      |Manifest: 1f:47:ac:b1:61:82:96:b8:47:19:16:d2:61:81:11:60:3a:06:4b:61:31:56:7d:44:31:1e:0c:6f:22:5b:4c:ed         supplementaries-1.16.5-0.18.5.jar                 |Supplementaries               |supplementaries               |0.18.3              |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         embeddium-0.3.18+mc1.16.5.jar                     |Embeddium                     |embeddium                     |0.3.18+mc1.16.5     |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         durabilitytooltip-1.1.5-forge-mc1.16.jar          |Durability Tooltip            |durabilitytooltip             |1.1.5               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         mcw-bridges-3.0.0-mc1.16.5forge.jar               |Macaw's Bridges               |mcwbridges                    |3.0.0               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         FarmersDelight-1.16.5-0.6.0.jar                   |Farmer's Delight              |farmersdelight                |1.16.5-0.6.0        |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         fd_cookbook-2.0.jar                               |Farmers Delight Cookbook      |fd_cookbook                   |2.0                 |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         ends_delight-1.16.5-1.8.jar                       |End's Delight                 |ends_delight                  |1.16.5-1.8          |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         torchmaster-2.3.8.jar                             |Torchmaster                   |torchmaster                   |2.3.8               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         BiomesOPlenty-1.16.5-13.1.0.477-universal.jar     |Biomes O' Plenty              |biomesoplenty                 |1.16.5-13.1.0.477   |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         mcw-trapdoors-1.1.3-mc1.16.5forge.jar             |Macaw's Trapdoors             |mcwtrpdoors                   |1.1.3               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         mcw-fences-1.1.1-mc1.16.5forge.jar                |Macaw's Fences and Walls      |mcwfences                     |1.1.1               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         supermartijn642corelib-1.1.17a-forge-mc1.16.jar   |SuperMartijn642's Core Lib    |supermartijn642corelib        |1.1.17a             |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Botania-1.16.5-420.3.jar                          |Botania                       |botania                       |1.16.5-420.3        |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Highlighter-1.16.5-1.1.1.jar                      |Highlighter                   |highlighter                   |1.1.1               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Bonfires-1.16.5-1.2.12-f119e16.jar                |Bonfires                      |bonfires                      |1.16.5-1.2.12-f119e1|DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         frosted-friends-1.16.5-1.0.6.jar                  |Frosted Friends               |frosted_friends               |1.0.6               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         curios-forge-1.16.5-4.1.0.0.jar                   |Curios API                    |curios                        |1.16.5-4.1.0.0      |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Patchouli-1.16.4-53.3.jar                         |Patchouli                     |patchouli                     |1.16.4-53.3         |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         corail_woodcutter-1.16-2.0.2.jar                  |Corail Woodcutter             |corail_woodcutter             |2.0.2               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         collective-1.16.5-5.49.jar                        |Collective                    |collective                    |5.49                |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         camera-1.16.5-1.0.14.jar                          |Camera Mod                    |camera                        |1.16.5-1.0.14       |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Searchables-forge-1.16.5-1.0.7.jar                |Searchables                   |searchables                   |1.0.7               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         elevatorid-1.16.5-1.7.13.jar                      |Elevator Mod                  |elevatorid                    |1.16.5-1.7.13       |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         tombstone-1.16.5-6.8.16.jar                       |Corail Tombstone              |tombstone                     |6.8.16              |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         constructionwand-1.16.5-2.6.jar                   |Construction Wand             |constructionwand              |1.16.5-2.6          |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         mcw-roofs-2.3.0-mc1.16.5forge.jar                 |Macaw's Roofs                 |mcwroofs                      |2.3.0               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         architectury-1.32.68.jar                          |Architectury                  |architectury                  |1.32.68             |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         AI-Improvements-1.16.5-0.5.0.jar                  |AI-Improvements               |aiimprovements                |0.4.0               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         mcw-furniture-3.2.2-mc1.16.5forge.jar             |Macaw's Furniture             |mcwfurnitures                 |3.2.2               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         depth-1.0.2-1.16.5.jar                            |Depth                         |depth                         |1.0.1               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         wings-2.1.0-1.16.5.jar                            |Wings                         |wings                         |2.1.0               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         FastLeafDecay-v25.2.jar                           |FastLeafDecay                 |fastleafdecay                 |v25.2               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         DynamicTrees-1.16.5-0.10.5.jar                    |Dynamic Trees                 |dynamictrees                  |1.16.5-0.10.5       |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         geckolib-forge-1.16.5-3.0.106.jar                 |GeckoLib                      |geckolib3                     |3.0.106             |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         DarkPaintings-1.16.5-6.0.11.jar                   |DarkPaintings                 |darkpaintings                 |6.0.11              |DONE      |Manifest: eb:c4:b1:67:8b:f9:0c:db:dc:4f:01:b1:8e:61:64:39:4c:10:85:0b:a6:c4:c7:48:f0:fa:95:f2:cb:08:3a:e5         TradingPost-v1.0.2-1.16.5.jar                     |Trading Post                  |tradingpost                   |1.0.2               |DONE      |Manifest: 9a:09:85:98:65:c4:8c:11:c5:49:f6:d6:33:23:39:df:8d:b4:ff:92:84:b8:bd:a5:83:9f:ac:7f:2a:d1:4b:6a         Essential (forge_1.16.5).jar                      |Essential                     |essential                     |1.3.2.4+g6b55293e12 |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Kiwi-1.16.5-3.6.1.jar                             |Kiwi                          |kiwi                          |3.6.1               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         doubledoors_1.16.5-3.3.jar                        |Double Doors                  |doubledoors                   |3.3                 |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         DynamicTreesBOP-1.16.5-2.0.9.jar                  |Dynamic Trees for Biomes o' Pl|dtbop                         |1.16.5-2.0.9        |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         handoveryouritems_1.16.5-2.0.jar                  |Hand Over Your Items          |handoveryouritems             |2.0                 |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Cucumber-1.16.5-4.1.12.jar                        |Cucumber Library              |cucumber                      |4.1.12              |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         betteranimalmodels-1.16.5-5.6.0-forge.jar         |Cyber's Better Animal Models  |betteranimalmodels            |1.16.5-5.6.0        |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         ftb-library-forge-1605.3.4-build.90.jar           |FTB Library                   |ftblibrary                    |1605.3.4-build.90   |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         ftb-teams-forge-1605.2.3-build.40.jar             |FTB Teams                     |ftbteams                      |1605.2.3-build.40   |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         pamhc2trees-1.16.3-1.0.2.jar                      |Pam's HarvestCraft 2 Fruit Tre|pamhc2trees                   |1.0.1               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         minecraft-comes-alive-7.0.8-forge.jar             |Minecraft Comes Alive         |mca                           |7.0.8               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         DynamicTreesPHC2-1.16.5-1.0.1.jar                 |Dynamic Trees for PHC2        |dtphc2                        |1.16.5-1.0.1        |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         additionallanterns-1.1.1-forge-mc1.16.jar         |Additional Lanterns           |additionallanterns            |1.1.1               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         jei-1.16.5-7.8.0.1011.jar                         |Just Enough Items             |jei                           |7.8.0.1011          |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         item-filters-forge-1605.2.5-build.9.jar           |Item Filters                  |itemfilters                   |1605.2.5-build.9    |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         VisualWorkbench-v1.1.0-1.16.5.jar                 |Visual Workbench              |visualworkbench               |1.1.0               |DONE      |Manifest: 9a:09:85:98:65:c4:8c:11:c5:49:f6:d6:33:23:39:df:8d:b4:ff:92:84:b8:bd:a5:83:9f:ac:7f:2a:d1:4b:6a         abnormals_core-1.16.5-3.3.1.jar                   |Abnormals Core                |abnormals_core                |3.3.1               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         goblintraders-1.7.3-1.16.5.jar                    |Goblin Traders                |goblintraders                 |1.7.3               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Waystones_1.16.5-7.6.4.jar                        |Waystones                     |waystones                     |7.6.4               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Clumps-6.0.0.28.jar                               |Clumps                        |clumps                        |6.0.0.28            |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         shutupexperimentalsettings-1.0.3.jar              |Shutup Experimental Settings! |shutupexperimentalsettings    |1.0.3               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         journeymap-1.16.5-5.8.5p7.jar                     |Journeymap                    |journeymap                    |5.8.5p7             |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Organics-1.16.5-0.1.9.jar                         |Organics                      |organics                      |0.1.9               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         comforts-forge-1.16.5-4.0.1.5.jar                 |Comforts                      |comforts                      |1.16.5-4.0.1.5      |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         TravelersBackpack-1.16.5-5.4.51.jar               |Traveler's Backpack           |travelersbackpack             |5.4.51              |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         NaturesCompass-1.16.5-1.9.1-forge.jar             |Nature's Compass              |naturescompass                |1.16.5-1.9.1-forge  |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Artifacts-1.16.5-2.10.5.jar                       |Artifacts                     |artifacts                     |1.16.5-2.10.5       |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         SereneSeasons-1.16.5-4.0.1.130-universal.jar      |Serene Seasons                |sereneseasons                 |1.16.5-4.0.1.130    |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         configured-1.5.4-1.16.5.jar                       |Configured                    |configured                    |1.5.4               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         seeds-1.16.5-1.1.3.jar                            |Seeds                         |seeds                         |1.1.3               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         create-confectionery1.16.5_v1.0.2.jar             |Create Confectionery          |create_confectionery          |1.0.2               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         lazydfu-0.1.3.jar                                 |LazyDFU                       |lazydfu                       |0.1.3               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         ExplorersCompass-1.16.5-1.1.2-forge.jar           |Explorer's Compass            |explorerscompass              |1.16.5-1.1.2-forge  |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         additional_lights-1.16.4-2.1.3.jar                |Additional Lights             |additional_lights             |2.1.3               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         inventorypets-1.16.5-2.1.1.jar                    |Inventory Pets                |inventorypets                 |2.1.1               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         fusion-1.1.1-forge-mc1.16.jar                     |Fusion                        |fusion                        |1.1.1               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Blocklings 7.0.0_b4.1 - 1.16.5.jar                |Blocklings                    |blocklings                    |7.0.0.4             |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         M.D. Gaming Consoles Mod 1.16.5 (1.0.3b).jar      |M.D. Gaming Consoles          |modern_decorative_video_gc    |1.0.3b              |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         ars_nouveau-1.16.5-1.25.10.jar                    |Ars Nouveau                   |ars_nouveau                   |1.25.10             |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         watut-forge-1.16.5-1.0.14.jar                     |What Are They Up To           |watut                         |1.16.5-1.0.14       |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         wandering-bag-1.16.5-1.0.4.jar                    |Wandering Bag                 |wandering_bag                 |1.0.4               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         skinlayers3d-forge-1.6.4-mc1.16.5.jar             |3d-Skin-Layers                |skinlayers3d                  |1.6.4               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         forge-1.16.5-36.2.34-universal.jar                |Forge                         |forge                         |36.2.34             |DONE      |Manifest: 22:af:21:d8:19:82:7f:93:94:fe:2b:ac:b7:e4:41:57:68:39:87:b1:a7:5c:c6:44:f9:25:74:21:14:f5:0d:90         Bountiful-1.16.4-3.3.1.jar                        |Bountiful                     |bountiful                     |1.16.4-3.3.1        |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         sereneseasonsphc2crops-1.16.5-1.0.1.jar           |Serene Seasons - Pam's Harvest|sereneseasonsphc2crops        |1.16.5-1.0.1        |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Prehistoric_Fauna-2.2.5.jar                       |Prehistoric Fauna             |prehistoricfauna              |2.2.5               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         mcw-paths-1.0.5-1.16.5forge.jar                   |Macaw's Paths and Pavings     |mcwpaths                      |1.0.5               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         selene-1.16.5-1.9.0.jar                           |Selene                        |selene                        |1.16.5-1.0          |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         MysticalAgriculture-1.16.5-4.2.6.jar              |Mystical Agriculture          |mysticalagriculture           |4.2.6               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         useless-sword-1.16.5-V1.3.7.jar                   |Useless Sword                 |useless_sword                 |1.3.7               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         forge-1.16.5-36.2.34-client.jar                   |Minecraft                     |minecraft                     |1.16.5              |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         EnchantmentDescriptions-1.16.5-7.1.27.jar         |EnchantmentDescriptions       |enchdesc                      |7.1.27              |DONE      |Manifest: eb:c4:b1:67:8b:f9:0c:db:dc:4f:01:b1:8e:61:64:39:4c:10:85:0b:a6:c4:c7:48:f0:fa:95:f2:cb:08:3a:e5         swingthroughgrass-1.16.4-1.5.3.jar                |SwingThroughGrass             |swingthroughgrass             |1.16.4-1.5.3        |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         MouseTweaks-2.14-mc1.16.2.jar                     |Mouse Tweaks                  |mousetweaks                   |2.14                |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         DontStubYourToe-1.16.2-1.1.0.jar                  |Don't stub your toe!          |dsyt                          |1.16.2-1.1.0        |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         ToolBelt-1.16.5-1.16.3.jar                        |Tool Belt                     |toolbelt                      |1.16.3              |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         ftb-quests-forge-1605.3.7-build.165.jar           |FTB Quests                    |ftbquests                     |1605.3.7-build.165  |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Alex's Delight 1.1.3 - Forge 1.16.5.jar           |Alex's Delight                |amfd                          |1.1.3               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Jade-1.16.4-2.8.3.jar                             |Jade                          |jade                          |2.8.3               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         pamhc2crops-1.16.3-1.0.2.jar                      |Pam's HarvestCraft 2 Crops    |pamhc2crops                   |version             |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         NaturalDecorMod_1.16.5_V1.2.2.jar                 |Natural Decor Mod             |naturaldecormod               |1.2.2               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         ceilingtorch-1.16.5-v1.18.jar                     |Ceiling Torch                 |ceilingtorch                  |v1.18               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         jeiintegration_1.16.5-7.1.0.22.jar                |JEI Integration               |jeiintegration                |7.1.0.22            |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Iceberg-1.16.5-1.0.45.jar                         |Iceberg                       |iceberg                       |1.0.45              |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         fuze-relics-1.16.5-1.0.4.jar                      |Fuze Relics                   |fuze_relics                   |1.0.4               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         flywheel-1.16-0.2.5.jar                           |Flywheel                      |flywheel                      |1.16-0.2.5          |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         create-mc1.16.5_v0.3.2g.jar                       |Create                        |create                        |v0.3.2g             |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         createdeco-1.1.2-1.16.5.jar                       |Create Deco                   |createdeco                    |1.1.2-1.16.5        |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         farmersrespite-1.16.5-1.1.jar                     |Farmer's Respite              |farmersrespite                |1.16.5-1.1          |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         LegendaryTooltips-1.16.5-1.3.1.jar                |Legendary Tooltips            |legendarytooltips             |1.3.1               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         pamhc2foodcore-1.16.3-1.0.2.jar                   |Pam's HarvestCraft 2 Food Core|pamhc2foodcore                |version             |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Decoration_Delight_1.16.5-1.0.2.jar               |Decoration Delight            |decoration_delight            |1.0.0               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Croptopia-1.16.5-FORGE-2.0.5.jar                  |Croptopia                     |croptopia                     |2.0.5               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         polymorph-forge-1.16.5-0.41.jar                   |Polymorph                     |polymorph                     |1.16.5-0.41         |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         AutoRegLib-1.6-49.jar                             |AutoRegLib                    |autoreglib                    |1.6-49              |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Quark-r2.4-322.jar                                |Quark                         |quark                         |r2.4-322            |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         DynamicTreesQuark-1.16.5-2.1.3.jar                |Dynamic Trees for Quark       |dtquark                       |1.16.5-2.1.3        |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         ars_elemental-1.16.5-0.1.6.4.jar                  |Ars Elemental - Elemental Spel|ars_elemental                 |1.16.5-0.1.6.4      |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         DoubleSlabs-1.16-3.7.3.jar                        |Double Slabs                  |doubleslabs                   |3.7.3               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         InventoryHud_[1.16.2-1.16.5].forge-3.4.1.jar      |Inventory HUD+(Forge edition) |inventoryhud                  |3.4.1               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         coroutil-forge-1.16.5-1.3.6.jar                   |CoroUtil                      |coroutil                      |1.16.5-1.3.6        |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         nethers_delight-2.1.jar                           |Nethers Delight               |nethers_delight               |2.1                 |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         appleskin-forge-mc1.16.x-2.5.1.jar                |AppleSkin                     |appleskin                     |2.5.1+mc1.16.4      |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         lootr-1.16.5-0.2.19.51.jar                        |Lootr                         |lootr                         |0.2.19.51           |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         ferritecore-2.1.1-forge.jar                       |Ferrite Core                  |ferritecore                   |2.1.1               |DONE      |Manifest: 41:ce:50:66:d1:a0:05:ce:a1:0e:02:85:9b:46:64:e0:bf:2e:cf:60:30:9a:fe:0c:27:e0:63:66:9a:84:ce:8a         connectedglass-1.1.11-forge-mc1.16.jar            |Connected Glass               |connectedglass                |1.1.11              |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         Chisel-MC1.16.5-2.0.1-alpha.4.jar                 |Chisel                        |chisel                        |MC1.16.5-2.0.1-alpha|DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         SoL-Carrot-1.16.5-1.10.1.jar                      |Spice of Life: Carrot Edition |solcarrot                     |1.16.5-1.10.1       |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         largemeals-1.16.5-2.2.jar                         |Large Meals                   |largemeals                    |1.16.5-2.2          |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         PuzzlesLib-v1.0.15-1.16.5-Forge.jar               |Puzzles Lib                   |puzzleslib                    |1.0.15              |DONE      |Manifest: 9a:09:85:98:65:c4:8c:11:c5:49:f6:d6:33:23:39:df:8d:b4:ff:92:84:b8:bd:a5:83:9f:ac:7f:2a:d1:4b:6a         Aquaculture-1.16.5-2.1.23.jar                     |Aquaculture 2                 |aquaculture                   |1.16.5-2.1.23       |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         slimy-stuff-1.16.5-1.0.6.jar                      |Slimy Stuff                   |slimy_stuff                   |1.0.6               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         ears-forge-1.16-1.4.5.jar                         |Ears                          |ears                          |1.4.5               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         expandability-2.0.1-forge.jar                     |ExpandAbility                 |expandability                 |2.0.1               |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         chiselsandbits-1.0.63.jar                         |Chisels & bits                |chiselsandbits                |1.0.63              |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         exlinefurniture-1.16.5-2.0.jar                    |Exline's Furniture            |exlinefurniture               |1.16.5-2.0          |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE         xptome-1.16.5-v2.1.5.jar                          |XP Tome                       |xpbook                        |v2.1.5              |DONE      |Manifest: NOSIGNATURE     Crash Report UUID: 0256b190-6fef-4001-9b7a-b5b451369daa     Kiwi Modules:               Patchouli open book context: n/a     Launched Version: forge-36.2.34     Backend library: LWJGL version 3.2.2 build 10     Backend API: NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE2 GL version 4.6.0 NVIDIA 546.66, NVIDIA Corporation     GL Caps: Using framebuffer using OpenGL 3.0     Using VBOs: Yes     Is Modded: Definitely; Client brand changed to 'forge'     Type: Client (map_client.txt)     Graphics mode: fancy     Resource Packs: vanilla, mod_resources, quark:emote_resources (incompatible)     Current Language: English (US)     CPU: 12x Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz
  • Greetings! If you clicked on this I can only assume you have at the very least a slight interest in using Minecraft as a vehicle for creating stories, roleplaying, and worldbuilding, which is amazing to hear, thank you for your interest and I will do my best to explain this as much as I can here but I would like to start by advising you to join our discord, even if you have the slightest interest you can leave whenever you want and I can explain this whole thing a whole lot better. Our goal is to foster a creative and unified community and thrive on a minecraft server that was made for creating everything from nations to individual cultures. This recruitment post is for a newly formed nation "The Kingdom of the fallen sun" but fear not if you have ambitions to create your own nation/group simply join our discord and we will help you get set up. Our nation is all about making the experience as positive as possible for everyone! If you've never heard of something like this before that's perfect, come on down and we will get you started on your journey! If your a veteran of this type of thing we also welcome you and promise you will find the experience with us enjoyable.  I would love to explain more about our lore and what we have going on here but it wouldn't fit here, so if this at all interests you join our discord and contact us!  We would love to have you and are happy to answer all questions and promise to ensure you will enjoy your time with us. https://discord.gg/W8thN3CZWA
  • The only thing that worked is changing the internet, but, usaly i use my house´s one
  • It doesn't work... i tried both things, even at the same time
 • Topics

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.