Jump to content

The game crashed whilst exception in server tick loop


muchomorek_987

Recommended Posts

when I fire up my world on the "sky odyssey" mod it all works, but from now on when I enter the world it crashes me from the game and shows the message: The game crashed whilst exception in server tick loop Error: net.minecraftforge.fml.common.LoaderExceptionModCrash: Caught exception from MineTogetherServer (minetogetherserver) Exit Code: -1

Link to comment
Share on other sites

ok

 

---- Raport awarii Minecrafta ----

OSTRZEŻENIE: obecne są coremody:
  EnderCorePlugin (EnderCore-1.12.2-0.5.53-core.jar)
  CorePlugin (SmoothFont-mc1.12.2-2.0-alpha-9.jar)
  BedPatch (bedpatch-2.2-1.12.2.jar)
  Nie zgłaszaj się do Forge! (Jeśli nie wyłączyłeś coremodu FoamFix, spróbuj wyłączyć go w konfiguracji! Zauważ, że ten fragment tekstu nadal będzie się pojawiał.) (foamfix-0.10.5-1.12.2.jar)
  LoadingPlugin (RandomThings-MC1.12.2- 4.2.7.jar)
  ForgelinPlugin (Forgelin-1.8.2.jar)
  StructureUtilsASM (StructureUtils-1.1.0.4.jar)
  CTMCorePlugin (CTM-MC1.12.2-0.3.3.22.jar)
  IELoadingPlugin (ImmersiveEngineering-core-0.12-89. jar)
  BNBGamingCore (BNBGamingCore-1.12.2-0.10.0.jar)
  LoadingPlugin (ResourceLoader-MC1.12.1-1.5.3.jar)
  LoadingPlugin (LoadingTips-1.12.2-1.1.0.jar)
  SurgeLoadingPlugin (Surge-1.12.2-2.0.77.jar)
  OpenModsCorePlugin (OpenModsLib-1.12.2-0.12.1.jar)
Skontaktuj się z ich autorami PRZED skontaktowaniem się z kuźnią

// Kto nas założył TNT?

Godzina: 21.11.21 16:14
Opis: Wyjątek w pętli taktu serwera

net.minecraftforge.fml.common.LoaderExceptionModCrash: Złapano wyjątek z MineTogetherServer (minetogetherserver)
Spowodowany przez: com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: oczekiwano BEGIN_OBJECT, ale było STRING w wierszu 1 kolumna 1 ścieżka Google $
    na com. .gson.Gson.fromJson(Gson.java:899)
    w com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:852)
    w com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:801)
    w sieci. creeperhost.minetogether.serverstuffs.CreeperHostServer.deserializePreload (CreeperHostServer.java:519)
    w net.creeperhost.minetogether.serverstuffs.CreeperHostServer.serverStarting (CreeperHostServer.java:124)
    w sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0 (Metoda Ojczysty)
    w sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    w sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    w java.lang.reflect.Method.invoke.:497
    . common.FMLModContainer.handleModStateEvent (FMLModContainer.java:624)
    w sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2.invoke (nieznane źródło) w
    sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    w java.lang. Method.invoke(Method.java:497)
    na com.google.common.eventbus.Subscriber.invokeSubscriberMethod(Subscriber.java:91)
    na com.google.common.eventbus.Subscriber$SynchronizedSubscriber.invokeSubscriberMethod(Subscriber.java:150)
    pod adresem com.google.common.eventbus.Subskrybent$1.run(Abonent.java:76)
    pod adresem com.google.common.util.concurrent.MoreWykonawcy$DirectExecutor.execute(WięcejWykonawcy.java:399)
    pod adresem com.google .pospolity. eventbus.Abonent.dispatchZdarzenie(Abonent.java:71)
    pod adresem com.google.common.eventbus.Dispatcher$PerWątekW kolejceDyspozytor.dispatch(Dyspozytor.java:116)
    pod adresem com.google.common.eventbus.EventBus.post(EventBus. java: 217)
    pod adresem net.minecraftforge.fml.common.KontrolerŁadunku.sendEventToModContainer(KontrolerŁadunku.java :219) pod adresem net.minecraftforge.fml.common.KontrolerŁadunku.propogateKomunikat Stanu(
    KontrolerŁadunku.java:197)
    o słońce.odbicie.rodzime (NplativeMethinvoke0m) Metoda)
    w sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    w sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    w java.lang.reflect.Method.invoke
    . google.common.eventbus.Subscriber.invokeSubscriberMethod(Subscriber.java:91)
    na com.google.common.eventbus.Subscriber$SynchronizedSubscriber.invokeSubscriberMethod(Subscriber.java:150)
    na com.google.common.eventbus.Subscriber$1.run (Subscriber.java:76)
    pod adresem com.google.common.util.concurrent.MoreExecutors$DirectExecutor.execute(MoreExecutors.java:399)
    pod adresem com.google.common.eventbus.Subscriber.dispatchEvent(Subscriber.java:71)
    pod adresem com.google.common.eventbus.Dispatcher$PerThreadQueuedDispatcher.dispatch(Dispatcher.java:116)
    pod adresem com.google.common.eventbus.EventBus.post(EventBus.java:217)
    pod adresem net.minecraftforge.fml.common.LoadController .distributeStateMessage (LoadController.java:136)
    w net.minecraftforge.fml.common.Loader.serverStarting (Loader.java:792)
    w net.minecraftforge.fml.common.FMLCommonHandler.handleServerStarting (FMLCommonHandler.java:297)
    w sieci. minecraft.server.integrated.IntegratedServer.func_71197_b(IntegratedServer.java:158)
    na net.minecraft.server.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:486)
    na java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Spowodowane przez: java.lang.IllegalStateException: Oczekiwano BEGIN_OBJECT, ale było STRING w wierszu 1, kolumnie 1 ścieżka $
    pod adresem com.google.gson.stream.JsonReader.beginObject(JsonReader.java:385)
    pod adresem com.google.gson.internal.bind .MapTypeAdapterFactory$Adapter.read(MapTypeAdapterFactory.java:183)
    w com.google.gson.internal.bind.MapTypeAdapterFactory$Adapter.read(MapTypeAdapterFactory.java:145)
    w com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java :887)
    ... 38 więcej


Szczegółowy opis błędu, jego ścieżka kodu i wszystkie znane szczegóły są następujące:
-------------------------------- -------------------------------------------------- -----

-- System Details --
Details:
    Minecraft Version: 1.12.2
    Operating System: Windows 10 (amd64) version 10.0
    Java Version: 1.8.0_51, Oracle Corporation
    Java VM Version: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
    Memory: 901819560 bytes (860 MB) / 2994733056 bytes (2856 MB) up to 3817865216 bytes (3641 MB)
    JVM Flags: 4 total; -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Xmx4096m -Xms256m -XX:PermSize=256m
    IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0
    FML: MCP 9.42 Powered by Forge 14.23.5.2815 224 mods loaded, 224 mods active
    States: 'U' = Unloaded 'L' = Loaded 'C' = Constructed 'H' = Pre-initialized 'I' = Initialized 'J' = Post-initialized 'A' = Available 'D' = Disabled 'E' = Errored

    | State   | ID                                | Version                   | Source                                             | Signature                                |
    |:------- |:--------------------------------- |:------------------------- |:-------------------------------------------------- |:---------------------------------------- |
    | LCHIJA  | minecraft                         | 1.12.2                    | minecraft.jar                                      | None                                     |
    | LCHIJA  | mcp                               | 9.42                      | minecraft.jar                                      | None                                     |
    | LCHIJA  | FML                               | 8.0.99.99                 | forge-1.12.2-14.23.5.2815.jar                      | e3c3d50c7c986df74c645c0ac54639741c90a557 |
    | LCHIJA  | forge                             | 14.23.5.2815              | forge-1.12.2-14.23.5.2815.jar                      | e3c3d50c7c986df74c645c0ac54639741c90a557 |
    | LCHIJA  | smoothfontcore                    | mc1.12.2-2.0-alpha-7      | minecraft.jar                                      | None                                     |
    | LCHIJA  | openmodscore                      | 0.12.1                    | minecraft.jar                                      | None                                     |
    | LCHIJA  | bnbgamingcore                     | 0.10.0                    | minecraft.jar                                      | None                                     |
    | LCHIJA  | foamfixcore                       | 7.7.4                     | minecraft.jar                                      | None                                     |
    | LCHIJA  | concheckrmd                       | 1.8.0                     | Modpack Configuration Checker-1.12.2-v1.8.jar      | None                                     |
    | LCHIJA  | smoothfont                        | mc1.12.2-2.0-alpha-9      | SmoothFont-mc1.12.2-2.0-alpha-9.jar                | None                                     |
    | LCHIJA  | fastbench                         | 1.6.1                     | FastWorkbench-1.12.2-1.6.1.jar                     | None                                     |
    | LCHIJA  | actuallyadditions                 | 1.12.2-r146               | ActuallyAdditions-1.12.2-r146.jar                  | None                                     |
    | LCHIJA  | baubles                           | 1.5.2                     | Baubles-1.12-1.5.2.jar                             | None                                     |
    | LCHIJA  | actuallybaubles                   | 1.1                       | ActuallyBaubles-1.12-1.1.jar                       | None                                     |
    | LCHIJA  | ctm                               | MC1.12.2-0.3.3.22         | CTM-MC1.12.2-0.3.3.22.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | appliedenergistics2               | rv6-stable-6              | appliedenergistics2-rv6-stable-6.jar               | dfa4d3ac143316c6f32aa1a1beda1e34d42132e5 |
    | LCHIJA  | bdlib                             | 1.14.3.12                 | bdlib-1.14.3.12-mc1.12.2.jar                       | None                                     |
    | LCHIJA  | ae2stuff                          | 0.7.0.4                   | ae2stuff-0.7.0.4-mc1.12.2.jar                      | None                                     |
    | LCHIJA  | endercore                         | 1.12.2-0.5.53             | EnderCore-1.12.2-0.5.53.jar                        | None                                     |
    | LCHIJA  | charset                           | 0.5.5.7                   | Charset-Lib-0.5.5.7.jar                            | None                                     |
    | LCHIJA  | crafttweaker                      | 4.1.17                    | CraftTweaker2-1.12-4.1.17.jar                      | None                                     |
    | LCHIJA  | mtlib                             | 3.0.6                     | MTLib-3.0.6.jar                                    | None                                     |
    | LCHIJA  | modtweaker                        | 4.0.17                    | modtweaker-4.0.17.jar                              | None                                     |
    | LCHIJA  | jei                               | 4.15.0.275                | jei_1.12.2-4.15.0.275.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | thaumcraft                        | 6.1.BETA26                | Thaumcraft-1.12.2-6.1.BETA26.jar                   | None                                     |
    | LCHIJA  | codechickenlib                    | 3.2.2.353                 | CodeChickenLib-1.12.2-3.2.2.353-universal.jar      | f1850c39b2516232a2108a7bd84d1cb5df93b261 |
    | LCHIJA  | redstoneflux                      | 2.1.0                     | RedstoneFlux-1.12-2.1.0.6-universal.jar            | 8a6abf2cb9e141b866580d369ba6548732eff25f |
    | LCHIJA  | cofhcore                          | 4.6.2                     | CoFHCore-1.12.2-4.6.2.25-universal.jar             | None                                     |
    | LCHIJA  | brandonscore                      | 2.4.9                     | BrandonsCore-1.12.2-2.4.9.195-universal.jar        | None                                     |
    | LCHIJA  | cofhworld                         | 1.3.0                     | CoFHWorld-1.12.2-1.3.0.6-universal.jar             | 8a6abf2cb9e141b866580d369ba6548732eff25f |
    | LCHIJA  | thermalfoundation                 | 2.6.2                     | ThermalFoundation-1.12.2-2.6.2.26-universal.jar    | 8a6abf2cb9e141b866580d369ba6548732eff25f |
    | LCHIJA  | draconicevolution                 | 2.3.20                    | Draconic-Evolution-1.12.2-2.3.20.333-universal.jar | None                                     |
    | LCHIJA  | thermalexpansion                  | 5.5.3                     | ThermalExpansion-1.12.2-5.5.3.41-universal.jar     | 8a6abf2cb9e141b866580d369ba6548732eff25f |
    | LCHIJA  | enderio                           | 5.0.43                    | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | projecte                          | 1.12.2-PE1.4.0            | ProjectE-1.12.2-PE1.4.0.jar                        | None                                     |
    | LCHIJA  | p455w0rdslib                      | 2.0.36                    | p455w0rdslib-1.12.2-2.0.36.jar                     | None                                     |
    | LCHIJA  | ae2wtlib                          | 1.0.6                     | AE2WTLib-1.12.2-1.0.6.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | akashictome                       | 1.2-12                    | AkashicTome-1.2-12.jar                             | None                                     |
    | LCHIJA  | appleskin                         | 1.0.9                     | AppleSkin-mc1.12-1.0.9.jar                         | None                                     |
    | LCHIJA  | architecturecraft                 | @VERSION@                 | architecturecraft-1.12-3.80.jar                    | None                                     |
    | LCHIJA  | attributefix                      | 1.0.7                     | AttributeFix-1.12.2-1.0.7.jar                      | d476d1b22b218a10d845928d1665d45fce301b27 |
    | LCHIJA  | morphtool                         | 1.2-21                    | Morph-o-Tool-1.2-21.jar                            | None                                     |
    | LCHIJA  | autoreglib                        | 1.3-26                    | AutoRegLib-1.3-26.jar                              | None                                     |
    | LCHIJA  | badwithernocookiereloaded         | 1.12.2-3.3.16             | badwithernocookiereloaded-1.12.2-3.3.16.jar        | None                                     |
    | LCHIJA  | betteradvancements                | 0.1.0.77                  | BetterAdvancements-1.12.2-0.1.0.77.jar             | None                                     |
    | LCHIJA  | betterbuilderswands               | 0.13.2                    | BetterBuildersWands-1.12.2-0.13.2.271+5997513.jar  | None                                     |
    | LCHIJA  | guideapi                          | 1.12-2.1.8-63             | Guide-API-1.12-2.1.8-63.jar                        | None                                     |
    | LCHIJA  | bloodmagic                        | 1.12.2-2.4.0-102          | BloodMagic-1.12.2-2.4.0-102.jar                    | None                                     |
    | LCHIJA  | bnbgaminglib                      | 2.17.5                    | BNBGamingLib-1.12.2-2.17.5.jar                     | None                                     |
    | LCHIJA  | boneappetit                       | 1.0.0.4                   | BoneAppetit-1.0.0.4.jar                            | None                                     |
    | LCHIJA  | bonsaitrees                       | 1.1.2                     | bonsaitrees-1.1.2-b144.jar                         | None                                     |
    | LCHIJA  | bookshelf                         | 2.3.577                   | Bookshelf-1.12.2-2.3.577.jar                       | d476d1b22b218a10d845928d1665d45fce301b27 |
    | LCHIJA  | botania                           | r1.10-361                 | Botania_r1.10-362-custom.jar                       | None                                     |
    | LCHIJA  | botanicbonsai                     | 0.0.0.botanicbonsai       | BotanicBonsai-1.0.0.5.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | buildinggadgets                   | 2.6.8                     | BuildingGadgets-2.6.8.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | chameleon                         | 1.12-4.1.3                | Chameleon-1.12-4.1.3.jar                           | None                                     |
    | LCHIJA  | chesttransporter                  | 2.8.8                     | ChestTransporter-1.12.2-2.8.8.jar                  | None                                     |
    | LCHIJA  | chickens                          | 6.1.0                     | chickens-6.1.0.jar                                 | None                                     |
    | LCHIJA  | chisel                            | MC1.12.2-0.2.1.35         | Chisel-MC1.12.2-0.2.1.35.jar                       | None                                     |
    | LCHIJA  | chiselsandbits                    | 14.31                     | chiselsandbits-14.31.jar                           | None                                     |
    | LCHIJA  | clienttweaks                      | 3.1.11                    | ClientTweaks_1.12.2-3.1.11.jar                     | None                                     |
    | LCHIJA  | shadowmc                          | 3.8.0                     | ShadowMC-1.12-3.8.0.jar                            | None                                     |
    | LCHIJA  | clipboard                         | @VERSION@                 | Clipboard-1.12-1.3.0.jar                           | None                                     |
    | LCHIJA  | clumps                            | 3.1.2                     | Clumps-3.1.2.jar                                   | None                                     |
    | LCHIJA  | compacter                         | 1.3.0.3                   | compacter-1.3.0.3-mc1.12.2.jar                     | None                                     |
    | LCHIJA  | ic2                               | 2.8.111-ex112             | industrialcraft-2-2.8.111-ex112.jar                | de041f9f6187debbc77034a344134053277aa3b0 |
    | LCHIJA  | compactsolars                     | 1.12.2-5.0.18.341         | CompactSolars-1.12.2-5.0.18.341-universal.jar      | None                                     |
    | LCHIJA  | controlling                       | 3.0.6                     | Controlling-3.0.6.jar                              | None                                     |
    | LCHIJA  | cookingforblockheads              | 6.4.70                    | CookingForBlockheads_1.12.2-6.4.70.jar             | None                                     |
    | LCHIJA  | craftingtweaks                    | 8.1.9                     | CraftingTweaks_1.12.2-8.1.9.jar                    | None                                     |
    | LCHIJA  | ctgui                             | 1.0.0                     | CraftTweaker2-1.12-4.1.17.jar                      | None                                     |
    | LCHIJA  | crafttweakerjei                   | 2.0.3                     | CraftTweaker2-1.12-4.1.17.jar                      | None                                     |
    | LCHIJA  | cucumber                          | 1.1.3                     | Cucumber-1.12.2-1.1.3.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | custommainmenu                    | 2.0.9                     | CustomMainMenu-MC1.12.2-2.0.9.jar                  | None                                     |
    | LCHIJA  | darkutils                         | 1.8.226                   | DarkUtils-1.12.2-1.8.226.jar                       | d476d1b22b218a10d845928d1665d45fce301b27 |
    | LCHIJA  | patchouli                         | 1.0-18                    | Patchouli-1.0-18.jar                               | None                                     |
    | LCHIJA  | deepmoblearning                   | 1.12.2-2.4.2              | deepmoblearning-1.12.2-2.4.2-universal.jar         | None                                     |
    | LCHIJA  | deepmoblearningbm                 | 1.12.2-1.0.0              | deepmoblearningbm-1.12.2-1.0.0-universal.jar       | None                                     |
    | LCHIJA  | defaultoptions                    | 9.2.8                     | DefaultOptions_1.12.2-9.2.8.jar                    | None                                     |
    | LCHIJA  | diethopper                        | 1.1                       | diethopper-1.1.jar                                 | None                                     |
    | LCHIJA  | dirt2path                         | 1.7.1                     | dirt2path-1.8.0.jar                                | None                                     |
    | LCHIJA  | eleccore                          | 1.9.452                   | ElecCore-1.12.2-1.9.452.jar                        | None                                     |
    | LCHIJA  | enablecheats                      | @MODVERSION@              | EnableCheats-1.12.2-1.0.0.jar                      | None                                     |
    | LCHIJA  | enderiointegrationtic             | 5.0.43                    | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | enderiobase                       | 5.0.43                    | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | enderioconduits                   | 5.0.43                    | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | enderioconduitsappliedenergistics | 5.0.43                    | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | enderioconduitsopencomputers      | 5.0.43                    | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | refinedstorage                    | 1.6.14                    | refinedstorage-1.6.14.jar                          | 57893d5b90a7336e8c63fe1c1e1ce472c3d59578 |
    | LCHIJA  | enderioconduitsrefinedstorage     | 5.0.43                    | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | enderiointegrationforestry        | 5.0.43                    | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | enderiointegrationticlate         | 5.0.43                    | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | ftblib                            | 5.4.1.94                  | FTBLib-5.4.1.94.jar                                | None                                     |
    | LCHIJA  | enderiomachines                   | 5.0.43                    | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | enderiopowertools                 | 5.0.43                    | EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | enderstorage                      | 2.4.5.135                 | EnderStorage-1.12.2-2.4.5.135-universal.jar        | f1850c39b2516232a2108a7bd84d1cb5df93b261 |
    | LCHIJA  | valkyrielib                       | 1.12.2-2.0.20.1           | valkyrielib-1.12.2-2.0.20.1.jar                    | None                                     |
    | LCHIJA  | environmentaltech                 | 1.12.2-2.0.20.1           | environmentaltech-1.12.2-2.0.20.1.jar              | None                                     |
    | LCHIJA  | ieclochecompat                    | 2.1.7-dev.454             | ieclochecompat-2.1.7-dev.454.jar                   | None                                     |
    | LCHIJA  | theoneprobe                       | 1.4.28                    | theoneprobe-1.12-1.4.28.jar                        | None                                     |
    | LCHIJA  | immersiveengineering              | 0.12-89                   | ImmersiveEngineering-0.12-89.jar                   | 4cb49fcde3b43048c9889e0a3d083225da926334 |
    | LCHIJA  | exchangers                        | 1.12.2-2.8                | Exchangers-1.12.2-2.8.jar                          | 4ffa87db52cf086d00ecc4853a929367b1c39b5c |
    | LCHIJA  | extrabitmanipulation              | 1.12.2-3.4.1              | ExtraBitManipulation-1.12.2-3.4.1.jar              | None                                     |
    | LCHIJA  | extracells                        | 2.6.2                     | ExtraCells-1.12.2-2.6.2a.jar                       | None                                     |
    | LCHIJA  | extrautils2                       | 1.0                       | extrautils2-1.12-1.9.9.jar                         | None                                     |
    | LCHIJA  | zerocore                          | 1.12.2-0.1.2.8            | zerocore-1.12.2-0.1.2.8.jar                        | None                                     |
    | LCHIJA  | bigreactors                       | 1.12.2-0.4.5.65           | ExtremeReactors-1.12.2-0.4.5.65.jar                | None                                     |
    | LCHIJA  | fastfurnace                       | 1.2.2                     | FastFurnace-1.12.2-1.2.2.jar                       | None                                     |
    | LCHIJA  | flatcoloredblocks                 | mc1.12-6.7                | flatcoloredblocks-mc1.12-6.7.jar                   | None                                     |
    | LCHIJA  | mcmultipart                       | 2.5.3                     | MCMultiPart-2.5.3.jar                              | None                                     |
    | LCHIJA  | sonarcore                         | 5.0.19                    | sonarcore-1.12.2-5.0.19-20.jar                     | None                                     |
    | LCHIJA  | fluxnetworks                      | 3.0.19                    | fluxnetworks-1.12.2-3.0.19-21.jar                  | None                                     |
    | LCHIJA  | foamfix                           | 0.10.5-1.12.2             | foamfix-0.10.5-1.12.2.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | forgelin                          | 1.8.2                     | Forgelin-1.8.2.jar                                 | None                                     |
    | LCHIJA  | forgemultipartcbe                 | 2.6.1.81                  | ForgeMultipart-1.12.2-2.6.1.81-universal.jar       | f1850c39b2516232a2108a7bd84d1cb5df93b261 |
    | LCHIJA  | microblockcbe                     | 2.6.1.81                  | ForgeMultipart-1.12.2-2.6.1.81-universal.jar       | None                                     |
    | LCHIJA  | minecraftmultipartcbe             | 2.6.1.81                  | ForgeMultipart-1.12.2-2.6.1.81-universal.jar       | None                                     |
    | LCHIJA  | framland                          | 1.12.2-1.0.10             | framland-1.12.2-1.0.10.jar                         | None                                     |
    | LCHIJA  | reborncore                        | 3.13.11.444               | RebornCore-1.12.2-3.13.11.444-universal.jar        | 8727a3141c8ec7f173b87aa78b9b9807867c4e6b |
    | LCHIJA  | ftb_beast_coin_miner              | 1.0.0                     | FTB-Beast-Coin-Miner-1.12.2-1.0.0.18.jar           | None                                     |
    | LCHIJA  | ftb_odyssey                       | 1.0.0                     | FTB-OdysseyWorld-1.12.2-1.1.0.11.jar               | None                                     |
    | LCHIJA  | ftbguides                         | 2.0.0.34                  | FTBGuides-2.0.0.34.jar                             | None                                     |
    | LCHIJA  | ftbutilities                      | 5.4.0.91                  | FTBUtilities-5.4.0.91.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | itemfilters                       | 1.0.3.11                  | ItemFilters-1.0.3.11.jar                           | None                                     |
    | LCHIJA  | ftbquests                         | 1.5.1.143                 | FTBQuests-1.5.1.143.jar                            | None                                     |
    | LCHIJA  | ftbmoney                          | 1.1.0.28                  | FTBMoney-1.1.0.28.jar                              | None                                     |
    | LCHIJA  | ftbbackups                        | 0.0.0.ftbbackups          | FTBUtilitiesBackups-1.0.0.3.jar                    | None                                     |
    | LCHIJA  | hardcoremapreset                  | 4.2.3.39                  | HardCoreMapReset-4.2.3.39.jar                      | None                                     |
    | LCHIJA  | harvest                           | 1.12-1.2.7-20             | Harvest-1.12-1.2.7-20.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | hatchery                          | 2.2.1                     | hatchery-1.12.2-2.2.1.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | hopperducts                       | 1.5                       | hopperducts-mc1.12-1.5.jar                         | None                                     |
    | LCHIJA  | teslacorelib                      | 1.0.15                    | tesla-core-lib-1.12.2-1.0.15.jar                   | d476d1b22b218a10d845928d1665d45fce301b27 |
    | LCHIJA  | industrialforegoing               | 1.12.2-1.12.2             | industrialforegoing-1.12.2-1.12.11-235.jar         | None                                     |
    | LCHIJA  | industrialrenewal                 | 0.8.1                     | IndustrialRenewal_1.12.2-0.8.1.jar                 | None                                     |
    | LCHIJA  | mysticalagriculture               | 1.7.3                     | MysticalAgriculture-1.12.2-1.7.3.jar               | None                                     |
    | LCHIJA  | mysticalagradditions              | 1.3.1                     | MysticalAgradditions-1.12.2-1.3.1.jar              | None                                     |
    | LCHIJA  | mcjtylib_ng                       | 3.1.1                     | mcjtylib-1.12-3.1.1.jar                            | None                                     |
    | LCHIJA  | rftools                           | 7.61                      | rftools-1.12-7.61.jar                              | None                                     |
    | LCHIJA  | integrationforegoing              | 1.12.2-1.9                | IntegrationForegoing-1.12.2-1.9.jar                | 4ffa87db52cf086d00ecc4853a929367b1c39b5c |
    | LCHIJA  | inventorypets                     | 1.5.3.1                   | inventorypets-1.12-1.5.3.1.jar                     | None                                     |
    | LCHIJA  | inventorysorter                   | 1.13.3+57                 | inventorysorter-1.12.2-1.13.3+57.jar               | None                                     |
    | LCHIJA  | ironchest                         | 1.12.2-7.0.59.842         | ironchest-1.12.2-7.0.59.842.jar                    | None                                     |
    | LCHIJA  | jeiintegration                    | 1.5.1.36                  | jeiintegration_1.12.2-1.5.1.36.jar                 | None                                     |
    | LCHIJA  | justenoughreactors                | 1.1.3.61                  | JustEnoughReactors-1.12.2-1.1.3.61.jar             | 2238d4a92d81ab407741a2fdb741cebddfeacba6 |
    | LCHIJA  | loottweaker                       | 0.0.9                     | LootTweaker-1.12.2-0.0.9.jar                       | None                                     |
    | LCHIJA  | jeresources                       | 0.9.0.53                  | JustEnoughResources-1.12.2-0.9.0.53.jar            | None                                     |
    | LCHIJA  | kleeslabs                         | 5.4.11                    | KleeSlabs_1.12.2-5.4.11.jar                        | None                                     |
    | LCHIJA  | letsencryptcraft                  | @VERSION@                 | letsencryptcraft-1.10.2-1.2.0.jar                  | None                                     |
    | LCHIJA  | longfallboots                     | 1.2.1a                    | longfallboots-1.2.1b.jar                           | None                                     |
    | LCHIJA  | marblecraftingtable               | 0.0.0.marblecraftingtable | MarbleCraftingTable-1.0.2.jar                      | None                                     |
    | LCHIJA  | minetogether                      | unspecified               | minetogether-1.10.2-2.1.3.jar                      | None                                     |
    | LCHIJAE | minetogetherserver                | unspecified               | minetogether-1.10.2-2.1.3.jar                      | None                                     |
    | LCHIJA  | mob_grinding_utils                | 0.3.13                    | MobGrindingUtils-0.3.13.jar                        | None                                     |
    | LCHIJA  | modnametooltip                    | 1.10.0                    | modnametooltip_1.12.2-1.10.0.jar                   | None                                     |
    | LCHIJA  | modularmachinery                  | 1.10.0                    | modularmachinery-1.12.2-1.10.0-v38.jar             | a0f0b759d895c15ceb3e3bcb5f3c2db7c582edf0 |
    | LCHIJA  | modulardiversity                  | 1.1                       | Modular Diversity-1.1.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | techreborn                        | 2.22.1.979                | TechReborn-1.12.2-2.22.1.979-universal.jar         | 8727a3141c8ec7f173b87aa78b9b9807867c4e6b |
    | LCHIJA  | morechickens                      | 3.2.0                     | morechickens-1.12.2-3.2.0.jar                      | None                                     |
    | LCHIJA  | moreoverlays                      | 1.14                      | moreoverlays-1.14-mc1.12.2.jar                     | None                                     |
    | LCHIJA  | morpheus                          | 1.12.2-3.5.106            | Morpheus-1.12.2-3.5.106.jar                        | None                                     |
    | LCHIJA  | mousetweaks                       | 2.10                      | MouseTweaks-2.10-mc1.12.2.jar                      | None                                     |
    | LCHIJA  | mputils                           | 1.5.6                     | MPUtils-1.12.2-1.5.7.jar                           | None                                     |
    | LCHIJA  | mpbasic                           | 1.4.7                     | mpbasic-1.12.2-1.4.11.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | mystagradcompat                   | 1.2                       | mystagradcompat-1.2.jar                            | None                                     |
    | LCHIJA  | naturescompass                    | 1.5.1                     | NaturesCompass-1.12.2-1.5.1.jar                    | None                                     |
    | LCHIJA  | neat                              | 1.4-17                    | Neat 1.4-17.jar                                    | None                                     |
    | LCHIJA  | netherportalfix                   | 5.3.17                    | NetherPortalFix_1.12.1-5.3.17.jar                  | None                                     |
    | LCHIJA  | no_matter                         | 1.0                       | NoMatter-1.12.2-1.0.0.5.jar                        | None                                     |
    | LCHIJA  | nmsot                             | 1.2.2-mc1.12.2            | NoMobSpawningOnTrees-1.2.2-mc1.12.2.jar            | None                                     |
    | LCHIJA  | norecipebook                      | 1.2.1                     | noRecipeBook_v1.2.2formc1.12.2.jar                 | None                                     |
    | LCHIJA  | notenoughwands                    | 1.7.3                     | notenoughwands-1.12-1.7.3.jar                      | None                                     |
    | LCHIJA  | openmods                          | 0.12.1                    | OpenModsLib-1.12.2-0.12.1.jar                      | d2a9a8e8440196e26a268d1f3ddc01b2e9c572a5 |
    | LCHIJA  | openblocks                        | 1.8                       | OpenBlocks-1.12.2-1.8.jar                          | d2a9a8e8440196e26a268d1f3ddc01b2e9c572a5 |
    | LCHIJA  | oreexcavation                     | 1.4.137                   | OreExcavation-1.4.137.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | petslow                           | 0.1.3                     | petslow-0.1.3.jar                                  | ac38a3286ab9f4777b0023f0f6280caa9369d575 |
    | LCHIJA  | placebo                           | 1.6.0                     | Placebo-1.12.2-1.6.0.jar                           | None                                     |
    | LCHIJA  | projectex                         | 1.1.0.28                  | ProjectEX-1.1.0.28.jar                             | None                                     |
    | LCHIJA  | quantumstorage                    | 4.6.8                     | QuantumStorage-1.12-4.6.8.jar                      | None                                     |
    | LCHIJA  | randomthings                      | 4.2.7                     | RandomThings-MC1.12.2-4.2.7.jar                    | d72e0dd57935b3e9476212aea0c0df352dd76291 |
    | LCHIJA  | rebornstorage                     | 1.0.0                     | RebornStorage-1.12.2-3.3.2.79.jar                  | None                                     |
    | LCHIJA  | redstonearsenal                   | 2.6.2                     | RedstoneArsenal-1.12.2-2.6.2.17-universal.jar      | 8a6abf2cb9e141b866580d369ba6548732eff25f |
    | LCHIJA  | refinedstorageaddons              | 0.4.4                     | refinedstorageaddons-0.4.4.jar                     | None                                     |
    | LCHIJA  | resourceloader                    | 1.5.3                     | ResourceLoader-MC1.12.1-1.5.3.jar                  | d72e0dd57935b3e9476212aea0c0df352dd76291 |
    | LCHIJA  | resourcereloader                  | 1.0.2.5                   | ResourceReloader-1.0.2.5.jar                       | None                                     |
    | LCHIJA  | rftoolscontrol                    | 1.9.3                     | rftoolsctrl-1.12-1.9.3.jar                         | None                                     |
    | LCHIJA  | rftoolspower                      | 1.1.2                     | rftoolspower-1.12-1.1.2.jar                        | None                                     |
    | LCHIJA  | roost                             | 1.3.0                     | roost-1.12-1.3.0.jar                               | None                                     |
    | LCHIJA  | simpleharvest                     | 1.08                      | simpleharvest-1.08.jar                             | None                                     |
    | LCHIJA  | thermaldynamics                   | 2.5.4                     | ThermalDynamics-1.12.2-2.5.4.18-universal.jar      | 8a6abf2cb9e141b866580d369ba6548732eff25f |
    | LCHIJA  | simplyjetpacks                    | 2.2.11.64                 | SimplyJetpacks2-1.12.2-2.2.11.64.jar               | None                                     |
    | LCHIJA  | snad                              | 1.12.1-1.7.09.16a         | Snad-1.12.1-1.7.09.16a.jar                         | None                                     |
    | LCHIJA  | storagedrawers                    | 1.12-5.3.5                | StorageDrawers-1.12.2-5.3.8.jar                    | None                                     |
    | LCHIJA  | sutils                            | 1.0                       | StructureUtils-1.1.0.4.jar                         | None                                     |
    | LCHIJA  | surge                             | 2.0.77                    | Surge-1.12.2-2.0.77.jar                            | d476d1b22b218a10d845928d1665d45fce301b27 |
    | LCHIJA  | teamislands                       | 1.1.0.24                  | TeamIslands-1.1.0.24.jar                           | None                                     |
    | LCHIJA  | tesslocator                       | 1.0.0.5                   | Tesslocator-1.0.0.5.jar                            | None                                     |
    | LCHIJA  | thaumicgrid                       | 1.0.11                    | ThaumicGrid-1.0.11.jar                             | None                                     |
    | LCHIJA  | tcinventoryscan                   | 2.0.10                    | ThaumicInventoryScanning_1.12.2-2.0.10.jar         | None                                     |
    | LCHIJA  | thaumicjei                        | 1.5.8                     | ThaumicJEI-1.12.2-1.5.8-26.jar                     | None                                     |
    | LCHIJA  | thaumicterminal                   | 1.0.10                    | ThaumicTerminal-1.0.10.jar                         | None                                     |
    | LCHIJA  | thermalcultivation                | 0.3.2                     | ThermalCultivation-1.12.2-0.3.2.11-universal.jar   | 8a6abf2cb9e141b866580d369ba6548732eff25f |
    | LCHIJA  | thermalinnovation                 | 0.3.2                     | ThermalInnovation-1.12.2-0.3.2.11-universal.jar    | 8a6abf2cb9e141b866580d369ba6548732eff25f |
    | LCHIJA  | tipthescales                      | 1.0.4                     | TipTheScales-1.12.2-1.0.4.jar                      | None                                     |
    | LCHIJA  | toastcontrol                      | 1.8.0                     | Toast Control-1.12.2-1.8.0.jar                     | None                                     |
    | LCHIJA  | tombmanygraves                    | 1.12-4.2.0                | TombManyGraves-1.12-4.2.0.jar                      | None                                     |
    | LCHIJA  | topaddons                         | 1.12.2-1.10.1             | topaddons-1.12.2-1.10.1.jar                        | None                                     |
    | LCHIJA  | torchmaster                       | 1.7.1.74                  | torchmaster_1.12.2-1.7.1.74.jar                    | 5e9a436b366831c8f54a7e80b015784da69278c6 |
    | LCHIJA  | tramplestopper                    | 1.2.0.4                   | tramplestopper-1.12.2-1.2.0.5-universal.jar        | None                                     |
    | LCHIJA  | translocators                     | 2.5.1.77                  | Translocators-1.12.2-2.5.1.77-universal.jar        | f1850c39b2516232a2108a7bd84d1cb5df93b261 |
    | LCHIJA  | triumph                           | 3.16.0                    | Triumph-1.12.2-3.16.0.jar                          | None                                     |
    | LCHIJA  | ts2k16                            | 1.2.10                    | TS2K16-1.2.10.jar                                  | None                                     |
    | LCHIJA  | uppers                            | 0.0.6                     | Uppers-0.0.6.jar                                   | None                                     |
    | LCHIJA  | universalmodifiers                | 1.12.2-1.0.16.1           | valkyrielib-1.12.2-2.0.20.1.jar                    | None                                     |
    | LCHIJA  | wanionlib                         | 1.12.2-2.2                | WanionLib-1.12.2-2.2.jar                           | None                                     |
    | LCHIJA  | wct                               | 3.11.88                   | WirelessCraftingTerminal-1.12.2-3.11.88.jar        | None                                     |
    | LCHIJA  | woot                              | 1.12.2-1.4.10             | woot-1.12.2-1.4.10.jar                             | None                                     |
    | LCHIJA  | wrcbe                             | 2.3.1                     | WR-CBE-1.12.2-2.3.1.30-universal.jar               | f1850c39b2516232a2108a7bd84d1cb5df93b261 |
    | LCHIJA  | xnet                              | 1.7.6                     | xnet-1.12-1.7.6.jar                                | None                                     |
    | LCHIJA  | yabba                             | 1.1.2.46                  | YABBA-1.1.2.46.jar                                 | None                                     |
    | LCHIJA  | reauth                            | 3.6.0                     | reauth-3.6.0.jar                                   | daba0ec4df71b6da841768c49fb873def208a1e3 |
    | LCHIJA  | techreborn_compat                 | 1.0.0                     | TechReborn-ModCompatibility-1.12.2-1.1.0.38.jar    | 8727a3141c8ec7f173b87aa78b9b9807867c4e6b |
    | LCHIJA  | eleccoreloader                    | 1.9.452                   | ElecCore-1.12.2-1.9.452.jar                        | None                                     |
    | LCHIJA  | teslacorelib_registries           | 1.0.15                    | tesla-core-lib-1.12.2-1.0.15.jar                   | None                                     |
    | LCHIJA  | unidict                           | 1.12.2-2.9.2              | UniDict-1.12.2-2.9.2.jar                           | None                                     |

    Loaded coremods (and transformers): 
EnderCorePlugin (EnderCore-1.12.2-0.5.53-core.jar)
  com.enderio.core.common.transform.EnderCoreTransformer
  com.enderio.core.common.transform.SimpleMixinPatcher
CorePlugin (SmoothFont-mc1.12.2-2.0-alpha-9.jar)
  bre.smoothfont.asm.Transformer
BedPatch (bedpatch-2.2-1.12.2.jar)
  com.mordenkainen.bedpatch.BedPatchASM
Do not report to Forge! (If you haven't disabled the FoamFix coremod, try disabling it in the config! Note that this bit of text will still appear.) (foamfix-0.10.5-1.12.2.jar)
  pl.asie.foamfix.coremod.FoamFixTransformer
LoadingPlugin (RandomThings-MC1.12.2-4.2.7.jar)
  lumien.randomthings.asm.ClassTransformer
ForgelinPlugin (Forgelin-1.8.2.jar)
  
StructureUtilsASM (StructureUtils-1.1.0.4.jar)
  me.modmuss50.structureutils.StructureTransformer
CTMCorePlugin (CTM-MC1.12.2-0.3.3.22.jar)
  team.chisel.ctm.client.asm.CTMTransformer
IELoadingPlugin (ImmersiveEngineering-core-0.12-89.jar)
  blusunrize.immersiveengineering.common.asm.IEClassTransformer
BNBGamingCore (BNBGamingCore-1.12.2-0.10.0.jar)
  com.bloodnbonesgaming.bnbgamingcore.core.BNBGamingCoreClassTransformer
LoadingPlugin (ResourceLoader-MC1.12.1-1.5.3.jar)
  lumien.resourceloader.asm.ClassTransformer
LoadingPlugin (LoadingTips-1.12.2-1.1.0.jar)
  me.modmuss50.loadingtips.core.ClassTransformer
SurgeLoadingPlugin (Surge-1.12.2-2.0.77.jar)
  
OpenModsCorePlugin (OpenModsLib-1.12.2-0.12.1.jar)
  openmods.core.OpenModsClassTransformer
    GL info: ~~ERROR~~ RuntimeException: No OpenGL context found in the current thread.
    OpenModsLib class transformers: [llama_null_fix:FINISHED],[horse_base_null_fix:FINISHED],[pre_world_render_hook:FINISHED],[player_render_hook:FINISHED],[horse_null_fix:FINISHED]
    AE2 Version: stable rv6-stable-6 for Forge 14.23.5.2768
    List of loaded APIs: 
        * actuallyadditionsapi (34) from ActuallyAdditions-1.12.2-r146.jar
        * ae2wtlib|api (1.1) from AE2WTLib-1.12.2-1.0.6.jar
        * appliedenergistics2|API (rv6) from appliedenergistics2-rv6-stable-6.jar
        * Baubles|API (1.1.1.0) from inventorypets-1.12-1.5.3.1.jar
        * betteradvancements|API (0.1.0.77) from BetterAdvancements-1.12.2-0.1.0.77.jar
        * BetterWithModsAPI (Beta 0.6) from AppleSkin-mc1.12-1.0.9.jar
        * bigreactors|API (4.0.1) from ExtremeReactors-1.12.2-0.4.5.65.jar
        * bloodmagic-api (2.0.0) from BloodMagic-1.12.2-2.4.0-102.jar
        * BotaniaAPI (79) from AkashicTome-1.2-12.jar
        * CharsetAPI (0.1) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar
        * CharsetAPI|Audio (0.0) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar
        * CharsetAPI|Carry (0.0) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar
        * CharsetAPI|Laser (0.0) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar
        * CharsetAPI|Lib (0.2) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar
        * CharsetAPI|Locks (0.1) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar
        * CharsetAPI|Pipes (0.3) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar
        * CharsetAPI|Storage (0.1) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar
        * CharsetAPI|Tape (0.0) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar
        * CharsetAPI|Wires (0.3) from Charset-Lib-0.5.5.7.jar
        * chesttransporter|api (2) from ChestTransporter-1.12.2-2.8.8.jar
        * Chisel-API (0.0.1) from Chisel-MC1.12.2-0.2.1.35.jar
        * ChiselAPI|Carving (0.0.1) from Chisel-MC1.12.2-0.2.1.35.jar
        * ChiselsAndBitsAPI (14.25.0) from chiselsandbits-14.31.jar
        * cofhapi (2.5.0) from CoFHCore-1.12.2-4.6.2.25-universal.jar
        * CraftingTweaks|API (4.1) from CraftingTweaks_1.12.2-8.1.9.jar
        * ctm-api (0.1.0) from CTM-MC1.12.2-0.3.3.22.jar
        * ctm-api-events (0.1.0) from CTM-MC1.12.2-0.3.3.22.jar
        * ctm-api-models (0.1.0) from CTM-MC1.12.2-0.3.3.22.jar
        * ctm-api-textures (0.1.0) from CTM-MC1.12.2-0.3.3.22.jar
        * ctm-api-utils (0.1.0) from CTM-MC1.12.2-0.3.3.22.jar
        * DraconicEvolution|API (1.3) from Draconic-Evolution-1.12.2-2.3.20.333-universal.jar
        * ElecCoreAPI (1.0.0) from ElecCore-1.12.2-1.9.452.jar
        * enderioapi (4.0.0) from EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar
        * enderioapi|addon (4.0.0) from EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar
        * enderioapi|capacitor (4.0.0) from EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar
        * enderioapi|conduits (4.0.0) from EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar
        * enderioapi|farm (4.0.0) from EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar
        * enderioapi|redstone (4.0.0) from EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar
        * enderioapi|teleport (4.0.0) from EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar
        * enderioapi|tools (4.0.0) from EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar
        * enderioapi|upgrades (4.0.0) from EnderIO-1.12.2-5.0.43.jar
        * fluxapi (1.0) from fluxnetworks-1.12.2-3.0.19-21.jar
        * Guide-API|API (2.0.0) from Guide-API-1.12-2.1.8-63.jar
        * HatcheryAPI (1.11.2R1.0.0) from hatchery-1.12.2-2.2.1.jar
        * ImmersiveEngineering|API (1.0) from ImmersiveEngineering-0.12-89.jar
        * ImmersiveEngineering|ImmersiveFluxAPI (1.0) from ImmersiveEngineering-0.12-89.jar
        * industrialforegoingapi (5) from industrialforegoing-1.12.2-1.12.11-235.jar
        * jeresources|API (0.9.0.53) from JustEnoughResources-1.12.2-0.9.0.53.jar
        * JustEnoughItemsAPI (4.13.0) from jei_1.12.2-4.15.0.275.jar
        * modtogether|api (1.0) from minetogether-1.10.2-2.1.3.jar
        * MouseTweaks|API (1.0) from MouseTweaks-2.10-mc1.12.2.jar
        * openblocks|api (1.2) from OpenBlocks-1.12.2-1.8.jar
        * PatchouliAPI (6) from Patchouli-1.0-18.jar
        * projecteapi (1.12.2-1.1.0) from ProjectE-1.12.2-PE1.4.0.jar
        * ProjectEAPI (1.9.4-1.0.0) from p455w0rdslib-1.12.2-2.0.36.jar
        * reborncoreAPI (3.13.11.444) from RebornCore-1.12.2-3.13.11.444-universal.jar
        * reborncoreAPI|Power (3.13.11.444) from RebornCore-1.12.2-3.13.11.444-universal.jar
        * reborncoreAPI|Recipe (3.13.11.444) from RebornCore-1.12.2-3.13.11.444-universal.jar
        * reborncoreAPI|Tile (3.13.11.444) from RebornCore-1.12.2-3.13.11.444-universal.jar
        * redstonefluxapi (2.1.0) from RedstoneFlux-1.12-2.1.0.6-universal.jar
        * sonarapi (1.0.1) from sonarcore-1.12.2-5.0.19-20.jar
        * StorageDrawersAPI (2.1.0) from StorageDrawers-1.12.2-5.3.8.jar
        * StorageDrawersAPI|event (2.1.0) from StorageDrawers-1.12.2-5.3.8.jar
        * StorageDrawersAPI|registry (2.1.0) from StorageDrawers-1.12.2-5.3.8.jar
        * StorageDrawersAPI|render (2.1.0) from StorageDrawers-1.12.2-5.3.8.jar
        * StorageDrawersAPI|storage (2.1.0) from StorageDrawers-1.12.2-5.3.8.jar
        * StorageDrawersAPI|storage-attribute (2.1.0) from StorageDrawers-1.12.2-5.3.8.jar
        * techrebornAPI (2.22.1.979) from TechReborn-1.12.2-2.22.1.979-universal.jar
        * Thaumcraft|API (6.0.2) from Thaumcraft-1.12.2-6.1.BETA26.jar
        * theoneprobe_api (1.4.4) from theoneprobe-1.12-1.4.28.jar
        * valkyrielib.api (1.12.2-2.0.10a) from valkyrielib-1.12.2-2.0.20.1.jar
        * wct|api (1.1) from WirelessCraftingTerminal-1.12.2-3.11.88.jar
        * zerocore|API|multiblock (1.10.2-0.0.2) from zerocore-1.12.2-0.1.2.8.jar
        * zerocore|API|multiblock|rectangular (1.10.2-0.0.2) from zerocore-1.12.2-0.1.2.8.jar
        * zerocore|API|multiblock|tier (1.10.2-0.0.2) from zerocore-1.12.2-0.1.2.8.jar
        * zerocore|API|multiblock|validation (1.10.2-0.0.2) from zerocore-1.12.2-0.1.2.8.jar
    RebornCore: 
        Plugin Engine: 0
        RebornCore Version: 3.13.11.444
        Runtime Debofucsation 1
        RenderEngine: 0
    Ender IO: No known problems detected.

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!! Patrzysz na informacje diagnostyczne, a nie na awarię. !!!
    !!!Przewiń w górę, aż zobaczysz linię z '---- Raport o awarii Minecraft ----'!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Integracja AE2: IC2:ON, RC:OFF, MFR:OFF, Waila:OFF, InvTweaks:OFF, JEI:ON, Mekanism:OFF, OpenComputers:OFF, THE_ONE_PROBE:ON, TESLA:OFF, CRAFTTWEAKER:ON
    Pozycja profilera : N /A (wyłączone) Liczba
    graczy: 0 / 8; []
    Typ: Integrated Server (map_client.txt)
    Jest zmodyfikowany : Zdecydowanie; Zmieniono markę klienta na „fml,forge”

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.